Bursa, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Bursa, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Wstań pieśni

Bursa, Stanisław

1933

Bogurodzica: starożytna pieśń polska

Krakowski Związek Okręgowy Towarzystwa Sztuki Ludowej

1910

Cztery kwartety

Bursa, Stanisław

1900

Do pieśni

3

Bursa, Stanisław

1936

Garść pieśni

1914

Gdzież to jedziesz Jasiu?: piosenka ludowa

Bursa, Stanisław

1905

Gondoliera

Antoni Piwarski i Spółka

1903

Gondoliera

11

Bursa, Stanisław

1930

Gondoliera

12

Bursa, Stanisław

1936

Gondoliera

2

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Kolęda

Bursa, Stanisław

1934

Kolędy

Bursa, Stanisław

1932

Kolędy

Bursa, Stanisław

1938

Ludu mój, ludu!: pieśń wielkopostna

Teodor Gieszczykiewicz

1939

Nie przychodź do mnie

Teodor Gieszczykiewicz

1937

O pójdź! zapada nocy czar...: gondoliera

Antoni Piwarski i Spółka

1905

O pójdź! zapada nocy czar...: gondoliera

2

Antoni Piwarski i Spółka

1904

O pójdź! zapada nocy czar...: gondoliera

3

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Pieśń uroczysta wykonana przy odsłonięciu pomników Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w Waszyngtonie, dnia 11go maja 1911 r.

Bursa, Stanisław

1929

Pieśni adwentowe

Bursa, Stanisław

1932

Pieśni adwentowe

Bursa, Stanisław

1938

Pieśni nabożne ludu polskiego. Nr 1 : Pieśni adwentowe

Antoni Piwarski i Spółka

1907

Pieśni nabożne ludu polskiego. Nr 1 : Pieśni adwentowe

3

Bursa, Stanisław

1924

Pieśni wielkanocne

Antoni Piwarski i Spółka

1932

Pieśni wielkanocne

Bursa, Stanisław

1938

Pieśni wielkopostne

Bursa, Stanisław

1934

Pieśni wielkopostne

Bursa, Stanisław

1938

Piosnka

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Śpiew żałobny

2

Chór Lwowskiego Sokoła

1900

Szczęść Boże!: pieśń górnicza

Bursa, Stanisław

1938

Tęsknota

Teodor Gieszczykiewicz

1935

Wiosenne czary

3

Bursa, Stanisław

1928

Żal, żal za jedyną: piosnka ludowa

Żyj Polsko

Teodor Gieszczykiewicz

1939

Pochód sokołów

Chór Lwowskiego Sokoła

1890

Skrzypki – swaty: mazurek

W jasną dal: pieśń: na 2 głosy żeńskie z towarzyszeniem fortepianu: op. 70 nr 3

Gebethner i Wolff

1924

Pochód Litwinów

Chór Lwowskiego Sokoła

Powrót taty

Teodor Gieszczykiewicz

Wstań orle: kwartet męski: kantata na odsłonięcie pomnika Kościuszki w Żółkwi w r. 1894

Chór Lwowskiego Sokoła

1898

Gondoliera

Hymn do Boga

Gubrynowicz i Schmidt

1900

Kantata ku czci Adama Mickiewicza

Gubrynowicz i Schmidt

1898

Msza mała: na chór męski

Gubrynowicz i Schmidt

1905

Od dworu do dworu: kujawiak charakterystyczny na fortepian

Gubrynowicz i Schmidt

1898

Siedem pieśni religijnych: na chór męski

Gubrynowicz i Schmidt

1907

Dwie pieśni z towarzyszeniem fortepianu

Lwowskie Towarzystwo Śpiewacze „Echo”

Do Jadwinki

Antoni Piwarski i Spółka

Już się do snu kładzie

Antoni Piwarski i Spółka

Więcej...
Bibliografia