Czajkowski, Piotr Iljicz

Zgłoszenie do artykułu: Czajkowski, Piotr Iljicz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Aria Hermana

Czajkowski, Piotr Iljicz

Przesmycki, Stanisław

Aria Leńskiego

Czajkowski, Piotr Iljicz

Puszkin, Aleksander Siergiejewicz
German, Ludomił

Aria Lizy

Czajkowski, Piotr Iljicz

Chanson triste

Czajkowski, Piotr Iljicz
Mundkowski, Andrzej

Kofta, Jonasz

Chanson triste

Czajkowski, Piotr Iljicz

Jaroszowa, Kora

Co mówi wiatr

Czajkowski, Piotr Iljicz
Mundkowski, Andrzej

Stawecki, Zbigniew

Czyś zapomniała?

Czajkowski, Piotr Iljicz

Apuchtin, Aleksiej
Ziółkowski, Ignacy

Eugeniusz Oniegin: aria przed pojedynkiem

Czajkowski, Piotr Iljicz
Skolimowski, Mieczysław

Eugeniusz Oniegin: kuplety Triquet'a

Czajkowski, Piotr Iljicz
Skolimowski, Mieczysław

Lewicka, Jadwiga

Gdy w samotności

Czajkowski, Piotr Iljicz

Czajkowski, Piotr Iljicz

Łabędziowy gród

Czajkowski, Piotr Iljicz

Rosner, Danuta

Legenda o Chrystusie

Czajkowski, Piotr Iljicz

Różycki, Zygmunt

Moja pieszczotka

Chopin, Fryderyk
Glinka, Michał
Moniuszko, Stanisław
Czajkowski, Piotr Iljicz
Rimski-Korsakow, Nikołaj Andriejewicz
Paderewski, Ignacy Jan
Niewiadomski, Stanisław
Godebski, Franciszek Ksawery
Skolimowski, Mieczysław

Mickiewicz, Adam

Nie pytaj

Schumann, Robert
Czajkowski, Piotr Iljicz

Goethe, Johann Wolfgang von
Górski, Artur

Ranek i wieczór

Czajkowski, Piotr Iljicz

Mickiewicz, Adam

Ten tylko wie, kto znał

Czajkowski, Piotr Iljicz

Goethe, Johann Wolfgang von
Iłłakowiczówna, Kazimiera

Zaszło złote słońce

Czajkowski, Piotr Iljicz

Więcej...
Bibliografia