Glondys, Aleksander

Zgłoszenie do artykułu: Glondys, Aleksander

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Glondys, Aleksander

Data urodzenia:

30 stycznia 1957

Informacje

Znany polski perkusista jazzowy, lider Al’ Mad – jednej z najlepszych polskich formacji hardbopowych, tłumacz literatury angielskiej. Zadebiutował w 1971 r. w bielskiej Grupie G. W 1975 podjął studia anglistyczne w Krakowie i rozpoczął współpracę z krakowskimi muzykami jazzowymi. W 1979 r. współtworzył Kwartet Jacka Kasza (potem Support), co okazało się przełomem w jego karierze muzycznej. Oba zespoły otrzymały nagrody zespołowe na festiwalach – Jazz Juniors w Krakowie i Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Z zespołem, z którym później współpracowali m.in. Wojciech Groborz i Marek Janicki, występował przez trzy lata. W latach 1981–1985 współpracował z wieloma składami jazzowymi, m.in.: Moko z Markiem Janickim i Aleksandrem Koreckim, Basspace Witolda Szczurka, New Market (występ na festiwalu w Karlovych Varach), Acceptation, a także w zespołach Adama KawończykaJanusza Muniaka.

Od połowy lat 80-tych z działalnością muzyczną połączył pracę tłumacza literatury angielskiej, ograniczając swoje występy głównie do Krakowa. W 1993 r. założył formację Al’ Mad w składzie z Adamem Kawończykiem – tr., Markiem Piątkiem – g. i Marianem Pawlikiem – bg. Jej kontynuacją jest Kwartet Aleksandra Glondysa, przez który przewinęło się wielu znanych polskich muzyków jazzowych na czele z Leszkiem SzczerbąJanuszem Witko. To muzyka niezwykle barwna i różnorodna. Chociaż tkwi mocno w nurcie jazzu środka (John Coltrane, Charlie Haden), w repertuarze zespołu znajdują się zarówno kompozycje Franka Zappy, jak również utwory z elementami folkloru, free jazzu i EMC sound. Lider proponuje oryginalny sposób gry – stonowany, dynamicznie wyważony, w którym znaczny nacisk kładzie się na kształtowanie barwy.

W latach 90-tych Aleksander Glondys wracał często do swoich zainteresowań rockiem (m.in.: pierwszy skład Homo Twist Macieja Maleńczuka). Pod koniec lat 90-tych wymyślił i realizuje do dnia dzisiejszego projekt-koncert pt. Ellington po krakowsku. Składają się na niego przeboje Duke’a Ellingtona w aranżacjach najlepszych kompozytorów Piwnicy Pod Baranami (m.in.: Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau) na 25-osobową orkiestrę (klasyczny big band jazzowy i kwintet smyczkowy). W ramach tego projektu orkiestra występowała m.in. w Kijowie i Sztokholmie.

Aleksander Glondys jest znakomitym tłumaczem literatury angielskiej (wydawnictwa: „Amber”, „Książnica”, „Rebis”, „Wydawnictwo Literackie” i „Znak”), w tym – najlepszym w Polsce specjalistą w dziedzinie tłumaczeń jazzowych (m. in.: Duke Ellington, Encyklopedia Jazzowa Guinessa, Jazz na CD, Style jazzowe). Jest również prezesem Stowarzyszenia Artystycznego Algae, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego (oddział w Krakowie), a także twórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Fascynacje”. Jest w końcu pomysłodawcą i producentem Lotnych Wystaw Dźwięków, 1-dniowych wystaw sztuk plastycznych, połączonych z koncertami[1].

Bibliografia