Kawończyk, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Kawończyk, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Kawończyk, Adam

Data urodzenia:

1 kwietnia 1954

Miejsce urodzenia:

Sucha Beskidzka

Informacje

Trębacz jazzowy, kompozytor i aranżer. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie trąbki. Zadebiutował w kwintecie Zbigniewa Czarneckiego na Studenckim Festiwalu Jazzowym Jazz nad Odrą w 1975 r., gdzie zdobył nagrodę indywidualną. W latach 1979–1984 grał w zespole Extra Ball. Prowadził też równolegle własny zespół Fore and More. Współpracował na estradzie i w nagraniach z Markiem Bałatą, Januszem Muniakiem, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniewem Preisnerem, Jarosławem Śmietaną, Krzysztofem Ścierańskim, z zespołem Sami Swoi, Made in Poland. Z własnymi zespołami koncertował na wielu europejskich festiwalach jazzowych[1].

Bibliografia