Gogolewski, Wojciech

Zgłoszenie do artykułu: Gogolewski, Wojciech

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Banaszak Hanna

H. Banaszak

Polskie Nagrania Muza

1984

LP

36:18

Geppert, Edyta

Debiut...

Izabelin Studio

1999

CD

57:06

Górniak, Edyta

E K G

EG Production

2007

CD

46:52

Niedzielska Iwona

Twoja laleczka

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

38:30

Prońko Krystyna

Album

Pronit

1990

CD

41:13

Prońko Krystyna

Album

Zic Zac

1990

CD

51:56

Prońko, Krystyna

Kolędy

Pronit

1984

LP

37:07

Prońko Krystyna

Osobista kolekcja I

P.M. Krystyna Prońko

2001

CD

01:03:54

Różni Wykonwcy

Janusz Kępski

Polskie Nagrania Muza

2004

CD

Bibliografia