Januszko, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Januszko, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Januszko, Andrzej

Właściwie:

Ługowski, Andrzej

Data urodzenia:

23 grudnia 1938

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, aranżer i pianista. Absolwent Wydziału Teorii i Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie Tadeusza Szeligowskiego. Komponować zaczął w 1957 r. jeszcze jako uczeń Średniej Szkoły Muzycznej. Rok później dokonał pierwszych nagrań radiowych. Jest kompozytorem ilustracji muzycznych do słuchowisk radiowych i widowisk telewizyjnych; musicali Spocznij, wolno marzyćDo widzenia signor Otello (libr. J. Kondracki); muzyki symfonicznej i kameralnej Trio stroikowe, Blues na małą orkiestrę symfoniczną, Mała symfonia, Impresje jazzowe na klarnet i fortepian, Wariacje na flet i fortepian; instrumentalnych utworów rozrywkowych oraz pieśni i piosenek m.in. dla teatrzyku dziecięcego Wiolinek oraz Bogdana Czyżewskiego, Dwa Plus Jeden, Ireny Jarockiej, Jacka Lecha, Reginy Pisarek, Danuty Rinn, Lidii Stanisławskiej, Jadwigi Strzeleckiej, Violetty Villas, Wiktora Zatwarskiego. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 31 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Jest laureatem:

– nagrody Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową w dziedzinie piosenki,

– Złotych Pierścieni na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu za To oni szli w 1970 r. i za Urzekło nas morze w 1973 r.,

– nagrody Ministerstwa Obrony Narodowej za twórczość kompozytorską w 1969 i 1973 r[1].

Bibliografia