Leśmian, Bolesław

Zgłoszenie do artykułu: Leśmian, Bolesław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Anna Csillag

Konieczny, Zygmunt

Leśmian, Bolesław
Schulz, Bruno

Bądź przy mnie blisko

Strobel, Janusz

Leśmian, Bolesław

Ballada dziadowska

Woźniak, Tadeusz

Leśmian, Bolesław

Ballada o dumnym rycerzu

Woźniak, Tadeusz

Leśmian, Bolesław

Boże pełen w niebie chwały

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Ciało me wklęte w korowód istnienia

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Com uczynił

Niemen, Czesław

Leśmian, Bolesław

Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Dłoń zanurzasz we śnie

Janga

Leśmian, Bolesław

Dwoje ludzieńków

Zieliński, Andrzej

Leśmian, Bolesław

Gad

Woźniak, Tadeusz

Leśmian, Bolesław

Garbus

Konieczny, Zygmunt

Leśmian, Bolesław

Gdy domdlewasz

Niedziela, Jacek

Leśmian, Bolesław

Gdybym...

Sojka, Stanisław

Leśmian, Bolesław

Gdybym spotkał ciebie

Ziółkowski, Grzegorz

Leśmian, Bolesław

Hasło nasze

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Jakieś inne słowa

Turnau, Grzegorz

Leśmian, Bolesław

Krzywda

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Łąka

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Łąka

Krasicki, Michał

Leśmian, Bolesław

Łąka

Syrewicz, Stanisław

Leśmian, Bolesław

Ludzie

Myszkowski, Krzysztof
Żalski, Artur

Leśmian, Bolesław

Mrok na schodach

Konieczny, Zygmunt
Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Niewiara

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Niewiedza

Niedziela, Jacek

Leśmian, Bolesław

Panna Anna

Myszkowski, Krzysztof
Satanowski, Jerzy

Leśmian, Bolesław

Piosenka

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Romans

Woźniak, Tadeusz

Leśmian, Bolesław

Róże

Woźniak, Tadeusz

Leśmian, Bolesław

Samotność

Konieczny, Zygmunt

Leśmian, Bolesław
Rilke, Rainer Maria

Samotność

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Skończoność

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Śledzą nas

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Śnież się, w duszy mojej śnież...

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Szczęście

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Szewczyk

Wysocki, Jerzy
Tylman, Janusz

Leśmian, Bolesław

Szli tędy ludzie

Turnau, Grzegorz

Leśmian, Bolesław

Szukaj przygody

Turnau, Grzegorz

Leśmian, Bolesław
Kilian, Jarosław

Taka cisza w ogrodzie

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Ty pierwej mgły dosięgasz

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Urszula Kochanowska

Satanowski, Jerzy

Leśmian, Bolesław

Usta i oczy

Nowacki, Aleksander

Leśmian, Bolesław

W malinowym chruśniaku

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

W nicość śniąca się droga

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

W zakątku cmentarza

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

We śnie

Turnau, Grzegorz

Leśmian, Bolesław

Wiersz księżycowy

Janga

Leśmian, Bolesław

Wiersz księżycowy

Włodarski, Włodzimierz

Leśmian, Bolesław

Wyszło z boru

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Z dziennika I

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Z dziennika II

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Za górą

Myszkowski, Krzysztof

Leśmian, Bolesław

Zazdrość moja

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Zazdrośnicy

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Zmienionaż po rozłące

Grechuta, Marek

Leśmian, Bolesław

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.lesmian.org/
Strona Wirtualnego Muzeum Bolesława Leśmiana [odczyt: 30.11.2013].