Loebl, Bogdan

Zgłoszenie do artykułu: Loebl, Bogdan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Loebl, Bogdan

Pseudonim:

Trojka, Piotr

Data urodzenia:

2 maja 1932

Miejsce urodzenia:

Nowosielica, powiat Dolina, województwo Stanisławów

Informacje

Poeta, prozaik, librecista i autor tekstów piosenek. Studiował matematykę i fizykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz na Wydziale Filologii Polskiej w tej samej uczelni i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1955 r. debiutował jako poeta w „Dzienniku Polskim”. Jest autorem:

– wierszy wydanych w zbiorkach Szkice do pejzażu, Pozapromienne, Uspokojenie, Kwiat odwrócony, Kwiaty rzeźne, Zaciśnięta pięść róży, Polak nieprawdziwy, Wiersze o miłościFrankenstein nasz współczesny;

– utworów prozą Upał, Katarakta, Alibi, Zabij ją i wyjedź z tego miasta, Pijany kogut, Nie zabijaj, Złota trąbka, Letni dom wampirówMeta nasza pijana;

– słuchowisk radiowych;

– reportaży i artykułów publicystycznych;

– adaptacji bajek dla dzieci Guliwer w krainie liliputów według Jonathana Swifta (muz. Adam Skorupka) i Dziadek do orzechów według Ernsta Theodora Hoffmana (muz. Lucjan Maria Kaszycki).

Jako autor tekstów zadebiutował w 1965 r. piosenką Boję się psa. Pierwszym tekstem bluesa była napisana w 1968 r. piosenka Przyszedł do mnie blues. Piosenki z jego tekstami tworzyły przede wszystkim repertuar zespołów BlackoutBreakout Tadeusza Nalepy. Pisał także dla After Blues, Budki Suflera, Czerwonych Gitar, Wojciecha Kordy, Niebiesko-Czarnych, Skaldów, Sławomira WierzcholskiegoTadeusza Woźniaka.

Teksty bluesów zebrane zostały w zbiorku Blues, wydanym nakładem Wydawnictwa Nowy Świat w 2003 r., a część z nich w wersji śpiewanej przez Tadeusza Nalepę oraz zespoły BreakoutNiebiesko-Czarni znalazła się na CD Blues. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 58 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Jest laureatem nagrody Peleryna za tomik poetycki Pozapromienne oraz I nagrody specjalnej na festiwalu piosenki w Soczi (ZSRR) w 1968 r. za To będzie syn[1].

Bibliografia