Noskowski, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Noskowski, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Choina w lesie

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Cichy wieczór

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Derkacz

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Deszczyk

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Dobranoc

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Gwiazdka

Noskowski, Zygmunt

Hej koledzy!

Noskowski, Zygmunt

Michałowicz, Jan

Kolęda żołnierska

Noskowski, Zygmunt

Romanowski, Mieczysław
nieznany

Kukułeczka

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Lulajże mi

Noskowski, Zygmunt

Stecki, Sławomir

Maciuś

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Na rozdrożu

Noskowski, Zygmunt

Noskowski, Władysław

Nad Utratą

Noskowski, Zygmunt

Niemojewski, Andrzej

Niechaj żyje

Noskowski, Zygmunt

Niewidome dziewczę

Noskowski, Zygmunt

Odlot

Noskowski, Zygmunt

Okrężnie

Noskowski, Zygmunt

Pieśń Cygana

Noskowski, Zygmunt

Prażmowski, Marian

Pieśń Jurachy

Noskowski, Zygmunt

Pieśń Sępa

Noskowski, Zygmunt

Romanowski, Mieczysław

Pochód z Gaikiem

Noskowski, Zygmunt

Pożegnanie

Noskowski, Zygmunt

Lenartowicz, Teofil

Rzeka

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Skowroneczek śpiewa

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Sobótka

Noskowski, Zygmunt

Sokół

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Świerszczyk

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Taniec

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

W lesie

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Wesele

Noskowski, Zygmunt

Wianki

Noskowski, Zygmunt

Wiosenka

Noskowski, Zygmunt

Zaduszki

Noskowski, Zygmunt

Zadźwięcz pieśni!

Noskowski, Zygmunt

Rydel, Lucjan

Zajączek

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Zaszumiał las

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Zła zima

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Żuczek

Noskowski, Zygmunt

Konopnicka, Maria

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.