Rydel, Lucjan

Zgłoszenie do artykułu: Rydel, Lucjan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Bajka o Kasi i Królewiczu

Gebethner i Wolff

1905

Trzy piosnki Rydla

Gebethner i Wolff

1920

Wstań pieśni

Bursa, Stanisław

1933

Nowa pieśń: śpiewnik dla młodzieży i starszych. Cz. 1

Chlondowski, Antoni

1947

Pieśni : op. 2

1930

Dwie pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Trzy pieśni miłosne na 1 głos z tow[arzyszeniem] fortepianu

2

Stanisław Krzyżanowski

1920

Żółte listki brzóz

Stanisław Krzyżanowski

1910

Pieśni

1908

Choć nie mam pól, choć nie mam łąk

Stanisław Krzyżanowski

1905

Zygmunt August: opera w pięciu aktach (siedmiu odsłonach)

Wydawnictwo Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich

1929

Cztery pieśni

Gebethner i Wolff

1910

Łzy niewypłakane: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1936

Prośba: op. 9, nr 5

2

Lipski, Stanisław

1935

Rozsądek: słowa wzięte z dzieł Lucjana Rydla

Ani ty moja: do słów „Hani” Rydla

Wydawnictwo Józefa Madeja

1935

Hania!: do słów „Hani” Rydla: na śpiew, klarnet i fortepian

Wydawnictwo Józefa Madeja

Hania. Cz. 1

Stanisław Krzyżanowski

Hania. Cz. 3

Stanisław Krzyżanowski

1906

Hania. Cz. 6

Stanisław Krzyżanowski

1912

Pieśni

Stanisław Krzyżanowski

1903

Pieśni

Stanisław Krzyżanowski

1903

Wiatry zwiały: do słów „Hani” Rydla: na śpiew, klarnet i fortepian

Wydawnictwo Józefa Madeja

1935

Szumny wichrze głuchych pól

Antoni Piwarski i Spółka

1905

Było, przeszło...

Gebethner i Wolff

1936

Kto ona

Stanisław Krzyżanowski

Melodia Maciusia: z dramatu „Zaczarowane koło”

Antoni Piwarski i Spółka

1910

Choć nie mam pól: śpiew na mezzo sopran z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

Do Jadwinki

Antoni Piwarski i Spółka

Dwie pieśni z cyklu

Drukarnia Breitkopfa i Härtla

1907

Już się do snu kładzie

Antoni Piwarski i Spółka

Wichry zwiały: op. 9 nr 1

Leon Idzikowski

1916

Hania: 10 pieśni do słów Lucjana Rydla

Leon Idzikowski

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.