Wander, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Wander, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Wander, Włodzimierz

Data urodzenia:

19 kwietnia 1939

Miejsce urodzenia:

Łódź

Data śmierci:

29 listopada 2020

Miejsce śmierci:

Chicago

Informacje

Klarnecista, saksofonista tenorowy, wokalista i kompozytor. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Łodzi w klasie klarnetu. W dzieciństwie uczył się gry na skrzypcach i fortepianie. Grał na klarnecie w zespole dixielandowym Tiger Rag, z którym wystąpił w 1959 r. na Juwenaliach w Krakowie. W 1962 r. otrzymał propozycję współpracy z Niebiesko-Czarnymi. Z zespołem tym związany był do 1965 r. W latach 1965–1968 grał w utworzonej z Andrzejem Nebeskim grupie Polanie. Równocześnie komponował piosenki, m.in. dla solistów Niebiesko-CzarnychPolan oraz dla Dany Lerskiej. Towarzyszył jej także z własnym zespołem Wanderpol w nagraniach radiowych i koncertach estradowych w kraju i za granicą, m.in. w NRD, ZSRR i w ośrodkach polonijnych USA.

Od 1973 r. mieszka w USA. Przez dziesięć lat grał w klubach muzycznych Chicago i Los Angeles. Od 1984 r. prowadził własny „Cardinal Club” w Chicago, w którym także występował z własnymi zespołami Wanderpol lub Wanderband. Na scenie klubu pojawiali się też inni polscy artyści, m.in. Krzysztof Krawczyk, Czesław Niemen, Karin Stanek, Skaldowie czy Stan Borys.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 187 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Współpracował z wieloma polskimi muzykami rockowymi i jazzowymi, m.in. ze Stanem Borysem – voc.; Andrzejem Dylewskim, Grzegorzem Gierłowskim – dr.; Tomaszem Dziubińskim, Ryszardem Sygitowiczem – g.; Jarosławem Kezikiem, Januszem Piątkowskim, Januszem Pliwką – pf. Ostatni koncert zagrał w 2013 r.[1], [2].

Bibliografia