Wielanek, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Wielanek, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A ty dzwonku dzwoń

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Aborcja

Wielanek, Stanisław

Dusiak, Karol

Ach, to życie

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Azure Coast

Wielanek, Stanisław

Batiary i antki

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Dalej Jojne Żydowskiego

Wielanek, Stanisław

Wnęk-Stefański, S.

Dorożkarska kolęda

Wielanek, Stanisław

Kotarski, Henryk

Ej, wy wierzby

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Graj kolędo, graj

Wielanek, Stanisław

Kotarski, Henryk

Grajcie polkę mi

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Handel na bazarze

Wielanek, Stanisław

Zalewski, Jan

Kolęda ’81

Wielanek, Stanisław

Patuszyński, Włodzimierz

Kto ukradł kiszkie

Wielanek, Stanisław

Wielanek, Stanisław

Malarze ze Starówki

Wielanek, Stanisław
Kurpiel, Andrzej

Patuszyński, Włodzimierz

Oj bidy da

Wielanek, Stanisław

Bernat, Anna

Pożegnanie Warszawy

Wielanek, Stanisław

Ram ciam ciam

Wielanek, Stanisław

Wielanek, Stanisław

Róg Gęsiej i Dzikiej

Rakowski, Jan
Wielanek, Stanisław

Lewandowski, Zygmunt Adam

Samotna kolęda

Wielanek, Stanisław

Więckowski, J.

Śpiewajmy od serca

Wielanek, Stanisław

Więckowski, J.

Święta u Fredka Sztachety

Wielanek, Stanisław

Wielanek, Stanisław

Sztajerek dla panny Heli

Wielanek, Stanisław
Rakowska, Dorota

Stawecki, Zbigniew

U Felka bal

Wielanek, Stanisław

Wielanek, Stanisław

Utuliła matka dziecię

Wielanek, Stanisław

Bernat, Anna

Warszawska wigilia

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Warszawski opłatek

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Zakochany Oks

Rakowski, Jan
Wielanek, Stanisław

Zaświeć gwiazdę nad Warszawą

Wielanek, Stanisław

Stawecki, Zbigniew

Więcej...
Bibliografia