Budżet Obywatelski 2021

1 października 2021

Budżet obywatelski 2021Budżet obywatelski 2021

Zapraszamy do udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego od 1 do 10 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można elektronicznie lub osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Szczegóły na https://budzet.krakow.pl/