Mini referendum w sprawie hymnu państwowego

23 listopada 2017

11 listopada br. na Rynku Głównym w Krakowie zostało przeprowadzone mini referendum obywatelskie w sprawie koniecznych zmian w hymnie państwowym.

Inicjatorem referendum byli Waldemara Domański i Ewa Kornecka.

Od 2002 roku przez Bibliotekę Polskiej Piosenki z Krakowa i Artystów Loch Camelot organizowane s± specjalne koncerty pod nazw±: „Lekcje ¦piewania”, w których do tej pory wzięło udział poł miliona ludzi. Za spraw± tego krakowskiego koncertu powstało w Polsce kilkadziesi±t podobnych inicjatyw, zainspirowanych pomysłem dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki. W repertuarze niemal każdej Lekcja ¦piewania znajduje się Hymn Polski, który według zapisów zawartych w USTAWIE z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, ma być wykonywany w tonacji F dur. Tymczasem wspomniana tonacja jest dostępna jedynie dla szkolonych głosów tenorów i sopranów. Zwykły obywatel nie jest w stanie poprawnie wykonać hymnu, ze względu na to, że jego możliwo¶ci wokalne znajduj± się w obszarze tonacji C dur lub D-dur. Dlatego w „przeddzień” stulecia odzyskania niepodległo¶ci, zwrócili¶my się do Pana Prezydenta o podjęcie inicjatywy zmierzaj±cej do przeprowadzenia zmian ustawy i wpisanie w jej tre¶ć tonacji D – dur. W ten sposób wszyscy będ± mogli ¶piewać polski hymn nie naruszaj±c ustawy.

66. Lekcja ¦piewania (TVP3 Kraków, Telewizja Polska)

13 listopada 2017 / TVP

Lekcja ¦piewania już po raz 66 na Rynku Głównym w Krakowie (Ľródło: TVP Kraków)

14 listopada 2017 / TVP

Mini referendum w sprawie "Mazurka D±browskiego"

11 listopada 2017 / OK BPP

Zmiana tonacji hymnu Polski (Teleekspress TVP1)

16 listopada 2017 / TVP