Festiwal kolęd

VII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych

31 grudnia 2019
Opis

Zapraszamy serdecznie do Krakowa na VII edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, który odbędzie się 4 stycznia 2020 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Jury Festiwalu: Elżbieta Zapendowska (przewodnicząca), Dorota Osińska, Marcin Januszkiewicz, Maria Dudek (wytwórnia Kayax) oraz Waldemar Domański (Biblioteka Polskiej Piosenki).

Program Festiwalu:
10:00-15:30 - przesłuchania finałowe zakwalifikowanych do Festiwalu Uczestników; warsztaty wokalne z Julitą Zielińską
19:00 - Koncert Finałowy z działem laureatów Festiwalu oraz zaproszonych gości

Wszystkie szczegóły dotyczące naszego Festiwalu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie http://www.festiwalkrakow.pl - do zobaczenia!

Najważniejsze informacje:
• Festiwal odbędzie się 4 stycznia 2020 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie
• Program Festiwalu:
10:00-16:00 - przesłuchania Finałowe
19:00-21:00 - Koncert Galowy z uczestnictwem wszystkich Uczestników Festiwalu (występy laureatów oraz zaproszonych gości, wręczenie nagród)
• konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych (do 6 osób)
• do uczestnictwa w Festiwalu mogą się również zgłosić osoby prywatne
• podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór: kolędę, pastorałkę, piosenkę bożonarodzeniową bądź piosenkę o tematyce zimowej tylko i wyłącznie w języku polskim, dopuszcza się wykonania autorskich utworów
• jako nagranie DEMO, które jest załącznikiem zgłoszenia, rozumie się nagranie piosenki, która zostanie wykonana na Festiwalu bądź dowolnej innej piosenki nagranej przez Wykonawcę (niekoniecznie piosenki świątecznej albo kolędy)
- dopuszcza się nagrania mp3, nagrania studyjne bądź nagrane dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube (UWAGA! Nie dopuszczamy nagrań w postaci linków do dysków ani nagrań przesłanych przez serwisy typu WeTransfer)
• warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów oraz zdobywcy nagrody Grand Prix jest obecność podczas Koncertu Galowego

Organizatorzy:
Biblioteka Piosenki Polskiej w Krakowie
Kamil i Łukasz

Regulamin

REGULAMIN

VII Festiwal Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Bożonarodzeniowych

Kraków, 4 stycznia 2020 r.

ORGANIZATORZY:

 • Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie
 • Kamil Kowalski ART.

CELE KONKURSU:

 • prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych
 • popularyzacja śpiewania kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych i piosenek o tematyce zimowej w języku polskim
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski
 • promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej

ADRESAT:

* konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych (do 8 osób)

 • podczas przesłuchań konkursowych każdy wykonawca prezentuje jeden utwór: kolędę, pastorałkę, piosenkę bożonarodzeniową bądź piosenkę o tematyce zimowej tylko i wyłącznie w języku polskim, dopuszcza się wykonania autorskich utworów
 • nie dopuszcza się udziału laureatów nagrody Grand Prix z poprzednich lat

KATEGORIE:

 • do 12 lat
 • od 13 do 17 lat
 • 18 lat i więcej

O przypisaniu Uczestnika do kategorii decyduje rok urodzenia.
O kwalifikacji zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka grupy.

TERMINARZ KONKURSU:

 • do 10 grudnia 2019 r. – nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z nagraniem DEMO
 • do 14 grudnia 2019 r. – opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych
 • do 20 grudnia 2019 r. - potwierdzenie Uczestnictwa przez zakwalifikowane osoby oraz wpłata akredytacji przez zakwalifikowanych Uczestników

* 4 stycznia 2020 r.
10:00 - przesłuchania konkursowe, warsztaty
19:00 - Koncert Galowy z uczestnictwem gości

MIEJSCE KONKURSU:

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

DEMO:

jako nagranie DEMO, które jest załącznikiem zgłoszenia, rozumie się nagranie piosenki, która zostanie wykonana na Festiwalu bądź dowolnej innej piosenki nagranej przez Wykonawcę (niekoniecznie piosenki świątecznej albo kolędy)

- dopuszcza się nagrania mp3, nagrania studyjne bądź nagrane dyktafonem, telefonem, linki do nagrań na YouTube (UWAGA! Nie dopuszczamy nagrań w postaci linków do dysków ani nagrań przesłanych przez serwisy typu WeTransfer).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • przesłanie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem DEMO do 10 grudnia 2019 r. do godziny 23:59 na maila zgloszenia2020@gmail.com

* nagranie DEMO nie musi być profesjonalne, studyjne - może to być nagranie wykonane dyktafonem czy telefonem komórkowym

 • zdobywcy tytułu LAUREATA z poprzedniej edycji Festiwalu (styczeń 2019) nie są zobowiązani przesyłać nagrania DEMO, wystarczy przesłać nam formularz zgłoszeniowy
 • po zakwalifikowaniu do Festiwalu i opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych każdy zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto organizatora akredytacji uczestnictwa

* formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIA

 • do pięciu dni organizatorzy potwierdzą mailowo otrzymanie zgłoszenia
 • soliści i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w konkursie dokonują wpłaty akredytacji na konto organizatora; soliści wpłacają akredytację wysokości 70 zł, a zespoły wokalne akredytację wysokości 90 zł
 • wpłaty należy dokonać do dnia 20 grudnia 2019 r. na numer konta bankowego, który zostanie wysłany w mailu informacyjnym tylko do osób zakwalifikowanych
 • prosimy ściśle przestrzegać terminu nadsyłania zgłoszeń
 • w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie akredytacja nie ulega zwrotowi
 • podczas Festiwalu odbędą się warsztaty muzyczne dla Uczestników
 • do każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 wykonawców

OCENA I NAGRODY:

 • jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, umiejętności wokalne wykonawców, interpretacja wykonywanych utworów, ogólny wyraz artystyczny, emisja
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział
 • w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody (tytuły LAUREATA) oraz wyróżnienia
 • dla najlepszego wykonawcy zostanie przyznana nagroda Grand Prix
 • jury ma prawo do innego podziału nagród
 • decyzje jury są ostateczne i niepodważalne
 • przewidziane są nagrody dodatkowe

NAGRODY:​

GRAND PRIX

- nagroda finansowa: 1000 €

- kontrakt fonograficzny na wydanie singla z wytwórnią Kayax, w ramach projektu dla młodych artystów - My Name Is New, wraz ze spersonalizowaną kampanią promocyjną

- bezpłatne stworzenie i realizacja utworu, który zostanie wydany w wytwórni Kayax w ramach projektu My Name Is New

- darmowy udział w warsztatach Just Cover It

- występ podczas Koncertu Galowego VIII edycji Festiwalu

- udział w nagraniu festiwalowej płyty świątecznej w 2020 roku

- dyplom i statuetka

Nagroda Dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki

- nagroda finansowa: 500 zł

- dyplom i statuetka

6 równorzędnych nagród LAUREATA

(po 2 nagrody w każdej kategorii)

- nagroda finansowa: 500 zł

- darmowe warsztaty Just Cover It (kat. II i III) oraz Kids ART. (kat. I)

- udział w nagraniu festiwalowej płyty świątecznej w 2020 roku

- dyplom i statuetka

10 równorzędnych WYRÓŻNIEŃ

- nagroda rzeczowa

- voucher na warsztaty Just Cover It o wartości 200 zł

- dyplom i statuetka

NAGRODY SPECJALNE

     _

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator, zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz wysłany zakwalifikowanym uczestnikom mailowo
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych
 • dokonanie zgłoszenia i udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją regulaminu
 • zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo wszystkich prezentacji, ich publikację i emisję w dowolnych mediach, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu
 • warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów oraz zdobywcy nagrody Grand Prix jest obecność podczas Koncertu Galowego
 • organizator dopuszcza akompaniament własny (gitara, pianino) oraz podkłady zarejestrowane na CD bądź USB
 • koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie
 • organizator zapewnia poczęstunek i bufet kawowy

DANE OSOBOWE

- dla potrzeb realizacji VI Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 5 stycznia 2019 Organizator i Współorganizator będą zbierać oraz przetwarzać dane osobowe uczestników takie jak: adres email, imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, miasto, zdjęcia, nagrania demo oraz filmowe wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów zebrane podczas rejestracji uczestników, przesłuchań, warsztatów i koncertu, w formie elektronicznej i papierowej;

- Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych na potrzeby realizacji VI Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 5 stycznia 2019 danych jest Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki z siedzibą w Krakowie 31-060 ul. św. Wawrzyńca 15;

- każdy uczestnik – tak wykonawca jak i akompaniator - wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zarejestrowanych materiałów fotograficznych i filmowych w celach promocyjnych przez Organizatora i Współorganizatora na stronach internetowych (www.bibliotekapiosenki.pl; www.festiwalkrakow.pl) oraz na profilach Facebooka, YouTube, Instagram tychże, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 2135) jak i właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w VI Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 5 stycznia 2019 i odbywa się ono już w momencie przesłania formularza zgłoszeniowego. Pisemne potwierdzenie wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce 5 stycznia 2019 podczas przesłuchań w Radio Kraków;

- w przypadku gdy dane dotyczą osób nieletnich zgodę na gromadzenie i przetwarzanych takich danych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny – drogą mailową na adres festiwalkoledwkrakowie@gmail.com oraz potwierdzić pisemnie (czytelny podpis) na formularzu zgłoszeniowym. Niedopełnienie formalności skutkować będzie wykluczeniem z udziału w VI Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 5 stycznia 2019;

- gromadzone dane zostaną wykorzystane podczas realizacji: procesu rejestracji wszystkich uczestników – tak wykonawców jak i akompaniatorów - VI Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 5 stycznia 2019, przesłuchań, warsztatów i koncertu oraz do celów promocyjnych i archiwizacyjnych zarówno w trakcie jak i po zakończeniu VI Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych Kraków, 5 stycznia 2019.