Lekcja ¦piewania

Sze¶ćdziesi±ta Ósma

20 kwietnia 2018
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. MAZUREK TRZECIEGO MAJA
2. ¦WIĘTA MIŁO¦CI – HYMN SZKOŁY RYCERSKIEJ
3. POLONEZ TRZECIEGO MAJA
4. TRZECI MAJ. PRZYSIĘGA KO¦CIUSZKI
5. O DEMOKRACJI
6. PRZY SADZENIU RÓŻ
7. WŁADZA
8. POCHWALONE NIECH BĘDˇ PTAKI
9. CHŁOPCY KRAKOWIACY
10. RAJ
11. STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI
12. OJCZYZNA
13. STRACH SIĘ BAĆ
14. SZKOŁA WOLNO¦CI
15. MAJ
16. POLONEZ
17. JE¦Ć PIĆ KOCHAĆ
18. CZYJA¦ TY
19. NIE PYTAJ O POLSKĘ
20. DOBRANOC OJCZYZNO
21. NIECH SIĘ W NAS GOI
22. MAZUREK DˇBROWSKIEGO – POLSKI HYMN NARODOWY
23. PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK – RODZINA, ACH RODZINA
Opis lekcji

3 maja 2018 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 17.00

3 maja 2018 roku na Małym Rynku w Krakowie odbyła się 68. Lekcja ¦piewania. Tradycyjnie Arty¶ci Loch Camelot, wspólnie ze zgromadzon± na Małym Rynku wielotysięczn± publiczno¶ci± za¶piewali najpiękniejsze polskie pie¶ni i piosenki. Koncert poprowadzili Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański oraz Ewa Kornecka. Na tę szczególn± okazję Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała 4000 bezpłatnych ¶piewników. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat profesora Jacka Majchrowskiego.

68. Lekcja ¦piewania

3 maja 2018 / OK BPP

68. Lekcja ¦piewania (Ľródło: TVP)

3 maja 2018 / TVP

68. Lekcja ¦piewania - relacja BPP

3 maja 2018 / OKBPP

Kraków w Krakusce (Ľródło TVP)

2 maja 2018 / TVP

SPOT 68. LEKCJA ¦PIEWANIA

27 kwietnia 2018 / OKBPP

PATRONAT MEDIALNY