Lekcja ¦piewania

Siedemdziesi±ta

5 wrze¶nia 2018
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. NA WAWEL
2. IDZIE ŻOŁNIERZ
3. ¦WIĘTA MIŁO¦CI. HYMN SZKOŁY RYCERSKIEJ
4. PRZYSIĘGA KO¦CIUSZKI (NA KRAKOWSKIM RYNKU)
5. WARSZAWIANKA 1831
6. MARSZ STRZELCÓW 1863
7. KADRÓWKA
8. WARCZˇ KARABINY
9. MY, PIERWSZA BRYGADA
10. WSZYSTKO CO NASZE. MARSZ SKAUTÓW. HYMN HARCERSKI
11. MORZE, NASZE MORZE
12. SIEKIERA, MOTYKA
13. NAPRZÓD DO BOJU ŻOŁNIERZE
14. PAŁACYK MICHLA
15. KARPACKA BRYGADA
16. CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
17. ZIELONA WRON-a
18. POCHWALONE NIECH BĘDˇ PTAKI
19. GÓRALU, CZY CI NIE ŻAL?
20. OJCZYZNA
21. NIECH SIĘ W NAS GOI
22. ODA DO RADO¦CI. HY MN UNII EUROPEJSKIEJ
23. DOBRANOC OJCZYZNO
24. MAZUREK DˇBROWSKIEGO
25. TOAST ZA OJCZYZNĘ
Opis lekcji

11 listopada 2018 r.,
Kraków, Rynek Główny,
godzina 17.00

11 listopada 2018 roku na Rynku Głównym w Krakowie o godz. 17.00 odbędzie się jubileuszowa, 70. Lekcja ¦piewania. Tradycyjnie Arty¶ci Loch Camelot pod przewodnictwem Ewy Korneckiej, wspólnie ze zgromadzon± na Rynku publiczno¶ci± za¶piewaj± najpiękniejsze polskie pie¶ni i piosenki. Koncert poprowadz±: Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański oraz Ewa Kornecka. Na tę okazję Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała 8000 bezpłatnych ¶piewników oraz 4000 papierowych krakusek. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat prezydenta Jacka Majchrowskiego.

100 czapek krakusek na Stulecie Niepodległo¶ci!
Podczas Lekcji ¦piewania uczestnicy będ± mogli wygrać w konkursach prowadzonych przez Waldemara Domańskiego pami±tkowe czapki krakuski. Czapki zostały uszyte przez seniorów specjalnie na te okazję z materiałów otrzymanych od Prezydenta Miasta podczas V Senioraliów w czerwcu br. W¶ród widowni pojawi± się także wolontariusze z fundacji „Zupa na Plantach”, którzy będ± wręczać uczestnikom koncertu dodatkowe krakuski.

Przed Lekcj± ¦piewania o godz. 15.00 na scenie wyst±pi± uczestnicy projektu „Piosenki na wszelki wypadek”, którzy wraz z akompaniamentem zespołu przedstawi± rezultaty dwumiesięcznych warsztatów organizowanych przez Bibliotekę Polskiej Piosenki w ramach projektu MKiDiN. W repertuarze pie¶ni i piosenki, które powinien znać każdy.

70. Lekcja ¦piewania

13 listopada 2018 / OKBPP

Relacja z 70. Lekcji ¦piewania

11 listopada 2018 / TVP S.A.

ZapowiedĽ 70. Lekcji ¦piewania

11 listopada 2018 / TVP S.A.

PATRONAT MEDIALNY