Lekcja ¦piewania

Osiemdziesi±ta pi±ta

25 lipca 2023
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. HYMN STRZELECKI (NAPRZÓD DRUŻYNO STRZELECKA)
2. KADRÓWKA
3. 6 SIERPNIA 1914 R.
4. POLKA STRZELECKA
5. MARSZ STRZELCÓW
6. WARCZˇ KARABINY
7. PRZYBYLI UŁANI
8. WIZJA SZYLDWACHA
9. WOJENKO, WOJENKO
10. PIE¦Ń O WODZU MIŁYM
11. KALINA MALINA
12. KTO CIĘ WOŁAŁ LEGIONISTO
13. ŁˇCZKO, ŁˇCZKO, ŁˇCZKO ZIELONA
14. BIAŁE RÓŻE
15. HEJ, HEJ, UŁANI!
16. W MEDYCYNĘ NASZEJ DOBY…
17. LIST DO CARA
18. PUŁK TRZECI
19. DUMA O DRUGIEJ BRYGADZIE
20. MY, PIERWSZA BRYGADA
21. PŁONIE OGNISKO (1918) - PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK
Opis lekcji

5 sierpnia 2023 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 19.00

85. Krakowska Lekcja ¦piewania85. Krakowska Lekcja ¦piewania

ZAPRASZAMY NA PATRIOTYCZNˇ KRAKOWSKˇ LEKCJĘ ¦PIEWANIA

Lekcje ¦piewania to już krakowska tradycja. „Kadrówka 1914” – to tytuł 85. Krakowskiej Lekcji ¦piewania, która odbędzie się w sobotę, 5 sierpnia, o godz. 19.00 na Małym Rynku. Podczas koncertu zabrzmi± pie¶ni zwi±zane z rocznic± wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Jak co roku, dla uczestników Krakowskiej Lekcji ¦piewania przygotowano bezpłatne ¶piewniki. W wersji elektronicznej ¶piewnik dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Krakowska Lekcja ¦piewania – to przewrotna forma koncertu polegaj±ca na tym, że to nie arty¶ci, ale wła¶nie publiczno¶ć jest głównym wykonawc±. Zwi±zany od pocz±tku z lekcjami krakowski Teatr Loch Camelot wspiera i pomaga w ¶piewaniu podaj±c odpowiedni± tonację i linię melodyczn±. Rekord frekwencji to 30 000 uczestników 11.11.2008 r.

Lekcja tradycyjnie odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego. Pomysłodawc± projektu jest dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki - Waldemar Domański.

Spis 'Krakoskich' Dobrodziejów

Spis 'Krakoskich' DobrodziejówSpis 'Krakoskich' Dobrodziejów

Od wielu lat Biblioteka Polskiej Piosenki jest inicjatorem wielu akcji artystycznych i społecznych. Warto wymienić kilka z nich: Krakowska Lekcja ¦piewania, Pogromcy Bazgrołów, Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka, Narodowy Bar Mleczny i wiele innych.

Sukces tych inicjatyw w dużej mierze zawdzięczam pomocy życzliwych mediów, zwykłych ludzi, urzędów i instytucji.

Dlaczego?

Bo entuzjazm i determinacja zawsze zbliżały do siebie ludzi dobrej woli, którzy po¶więcali swój prywatny czas na realizację wyznaczonych celów.

Nie każdy ma tyle szczę¶cia co ja, więc… po wielu latach przyszła pora na rewanż.

Od lat obserwuję próby „naprawy tego ¶wiata” przez „pozytywnie zakręconych”, aktywistów oraz innych krakowskich dobroczyńców.

Nie jest ich zbyt wielu i nie wszyscy potrafi± skutecznie zrealizować swoje cele.

Dlatego zapraszam do współpracy i zgłaszania szlachetnych projektów, za którymi nie stoi wielki biznes lub publiczne granty. Poszukuję pozytywnie zakręconych, aby móc wesprzeć ich w pocz±tkowej, często trudnej drodze do sukcesu.

Zachęcam, aby przesyłać na skrzynkę email dobrodzieje@bibliotekapiosenki.pl kandydatury ludzi, organizacji, stowarzyszeń, które Waszym zdaniem reprezentuj± szlachetne inicjatywy, pozbawiane cynizmu, polityki i tymczasowo¶ci.

Moja pomoc to prezentacja takich działań w trakcie cyklicznych koncertów Krakowska Lekcja ¦piewania, które od lat gromadz± tłumy ludzi na Dużym i Małym Rynku.

Najbliższa Lekcja ¦piewania „Kadrówka 1914”, zorganizowana 5 sierpnia z okazji kolejnej rocznicy wymarszu oddziałów Józefa Piłsudskiego na ratunek stolicy, będzie doskonał± okazj± aby spodziewane, tysi±ce ludzi, mogło dowiedzieć się o warto¶ciowej inicjatywie.

Na stronie www.BibliotekaPiosenki.pl, znajduje się zakładka, gdzie powstaje SPIS „KRAKOSKICH” DOBRODZIEJÓW.

Powstanie strona www.SpisKrakoskichDobrodziejow.pl

Jeste¶my również na Facebooku https://www.facebook.com/SpisKrakoskichDobrodziejow

Dzięki tej li¶cie i zebraniu informacji w jednym miejscu o rodz±cych się i pocz±tkowo niezbyt popularnych działaniach obywatelskich, łatwiej będzie dotrzeć do mieszkańców Krakowa, znaleĽć sponsorów, powiadomić media.

Dzwońcie: (12) 4304300

Waldemar Domański
Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki

85. Lekcja ¦piewania

7 sierpnia 2023 / OKBPP

PATRONI MEDIALNI