Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Na Wawel
2. ¦więta miło¶ci
3. Hymn konfederatów barskich
4. dalej bracia, do bułata
5. Mazurek 3 maja
6. Maj
7. Krakowiak Ko¶ciuszki
8. Przysięga
9. Pobudka Krakusów
10. Sygnał
11. Marsz Polonia
12. Bywaj dziewczę zdrowe
13. Pie¶ń powstańców 1863 r.
14. Warszawianka
15. Przy sadzeniu róż
16. Marsz strzelców
17. Jak długo w sercach naszych
18. Pochwalone niech będ± ptaki
19. Morze, nasze morze
20. Taki kraj
21. Ukochany kraj
22. Nie po to Bóg
23. Chcemy prawdy
24. Wiek XX
25. Taniocha
26. Niech się w nas goi
27. Warto było czekać
28. Dobranoc ojczyzno
29. Góralu, czy ci nie żal?
Opis lekcji

3 maja 2005 r.,
Kraków, Rynek Główny

XIV Lekcja ¦piewania, której patronował Prezydent Jacek Majchrowski, odbyła się 3 maja 2005 roku. Na Rynku Głównym przed Ratuszem od¶piewano 30 patriotycznych piosenek i pie¶ni od „Hymnu konfederatów barskich” i „Mazurka Trzeciego Maja” pocz±wszy a skończywszy na „Dobranoc Ojczyzno” Wasowskiego i Przybory i rapowanej piosence „Taniocha” wy¶miewaj±cej wszechogarniaj±c± konsumpcję. Na zakończenie wszyscy obecni na lekcji od¶piewali pie¶ń „Góralu, czy ci nie żal”, zawsze z sympati± słuchan± przez niedawno zmarłego Jana Pawła II. Tekst tradycyjny został poszerzony przez Waldemara Domańskiego o dodatkow±, upamiętniaj±c± Papieża zwrotkę. Uczestnicy spotkania zabrali do domów na pami±tkę 1 200 ¶piewników, wydrukowanych dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Krakowa.

14. Lekcja ¦piewania

3 maja 2005 / Waldemar Domański