Lekcja ¦piewania

Dwudziesta Trzecia i Trzy Czwarte

Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Wielka tajemnica
2. Dnia jednego o północy
3. Bracia patrzcie jeno
4. Gdy się Chrystus rodzi
5. Gore gwiazda Jezusowi
6. Stille Nacht
7. Nużmy bracia pastuszkowie
8. Nie było miejsca dla Ciebie
9. Płacze Jezus mały
10. Tryumfy króla niebieskiego
11. Cieszmy się i pod niebiosy
12. W żłobie leży
13. Jam jest dudka
14. W dzień Bożego Narodzenia
15. Jest stół nakryty
16. Straszny rwetes Bracie O¶le
17. Wiwat, wiwat
18. Przyst±pmy do szopy
19. Wigilia na Syberii
20. Kolęda dla rozsianych po ¶wiecie
21. Najpiekniejso nocka
22. Uciekali
23. Gwiazda nad naszym domem
24. Taki dzień, taka noc
25. W¶ród nocnej ciszy
26. Bóg się rodzi
Opis lekcji

22 grudnia 2013,
Kraków, Mały Rynek
godzina 17.00

Tematem 51. Lekcji ¦piewania z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były jak zwykle w okresie przed¶wi±tecznym, kolędy. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała bezpłatne ¶piewniki.