Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Hymn strzelecki
2. Kadrówka
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Rota piłsudczyków
5. Marsz Strzelców
6. Warcz± karabiny
7. Walc nocy
8. Przybyli ułani
9. Pobór na dziewczęta
10. Strzelcy w okopach
11. Polka strzelecka
12. Wizja szyldwacha
13. Wojenko, wojenko
14. Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli
15. Polska młócka
16. Pie¶ń o wodzu miłym
17. Kalina malina
18. W zielonym gaiku
19. Leguny w niebie
20. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
21. Orl±tko
22. O mój rozmarynie
23. Hej, hej, ułani!
24. Ł±czko, ł±czko, ł±czko zielona
25. Białe róże
26. Piechota
27. Saperzy
28. W medycynę naszej doby…
29. List do cara
30. My, Pierwsza Brygada
Opis lekcji

5 sierpnia 2010 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 19.00

Tematem 38. Lekcji ¦piewania z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były pie¶ni zwi±zane z wymarszem Pierwszej Kadrowej . Po raz pierwszy wzięli w niej udział słuchacze Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej działaj±cej przy Uniwersytecie Jagiellońskim .Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała 4500 ¶piewników oraz dodatkowo 500 ulotek informacyjnych w języku angielskim.

38. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2010 / BPP

38. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2010 / Tomasz Adamczyk