Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Pie¶ń konfederatów barskich
2. Marsz lwowskich dzieci
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Kadrówka
5. Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli
6. Wizja szyldwacha
7. Pie¶ń o wodzu miłym
8. Warcz± karabiny
9. Marsz Strzelców
10. Wojenko, wojenko
11. Jak to na wojence ładnie
12. O mój rozmarynie
13. Białe róże
14. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
15. Hej, hej, ułani
16. Ciężkie czasy legionera
17. My, Pierwsza Brygada
18. Naprzód do boju żołnierze
19. Siekiera, motyka
20. Warszawskie dzieci
21. Pałacyk Michla
22. Hymn Szarych Szeregów
23. ¦liczna gwiazdo
24. Lwowskie puchacze
25. Karpacka brygada
26. Czerwone maki na Monte Cassino
27. Zielona WRON-a
28. Pan Tadeusz Księga XII
29. Marsz Polonia
Opis lekcji

11 listopada 2010 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

Tematem 39. Lekcji ¦piewania z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były pie¶ni i piosenki zwi±zane z odzyskiwaniem niepodległo¶ci. Lekcja „Radosna Niepodległo¶ci” odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała 4500 bezpłatnych ¶piewników.

39. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2010 / BPP

39. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2010 / Tomasz Adamczyk