Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Hymn strzelecki (Naprzód drużyno strzelecka)
2. Kadrówka
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Polska strzelecka// 5. Marsz strzelców
6. Warcz± karabiny
7. Armata
8. Przybyli ułani
9. Pobór na dziewczęta
10. I tak sobie ¶wista
11. Wizja szyldwacha
12. Wojenko, wojenko
13. Rapsod o pułkowniku Lisie Kuli
14. Pie¶ń o wodzu miłym
15. Pie¶ń o J. Piłsudskim
16. Kalina, malina
17. W zielonym gaiku
18. Leguny w niebie
19. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
20. Orl±tko
21. O mój rozmarynie
22. Hej, hej, ułani!
23. Sensacja, bateria gra!
24. Białe róże
25. Piechota
26. W medycynę naszej doby…
27. List do cara
28. My, Pierwsza brygada
29. Piosenka na wszelki wypadek - Lato, lato
Opis lekcji

5 sierpnia 2013 r.,
Kraków, Mały Rynek
godzina 19.00

5 sierpnia 2013 o godzinie 19.00 na Małym Rynku odbył się koncert z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci. Przedmiotem 49 Lekcji ¦piewania zatytułowanej „Nie masz to jak Pierwsza, nie” były pie¶ni tematycznie zwi±zane z rocznic± wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała 3000 ¶piewników. Oprócz tego na ¶piewaj±cych czekały ciekawe nagrody (m.in. bilety na przelot balonem nad Krakowem), które można było wygrać po wypełnieniu krótkiej ankiety znajduj±cej się w ¶piewniku.

49. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2013 / BPP