Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Mazurek Trzeciego Maja
2. ¦więta miło¶ci
3. O poprawie rzeczypospolitej
4. Gaudeamus igitur
5. Marsz konfederatów barskich
6. Pie¶ń Konfederatów barskich
7. Polonez Trzeciego Maja
8. Odważny Polak na Marsowym Polu
9. Maj
10. Marsz Żuawów
11. Przysięga
12. O demokracji
13. Przy sadzeniu róż
14. Władza
15. Pochwalone niech będ± ptaki
16. Taki kraj
17. Stanisław August poniatowski
18. Londyn 08:15
19. Orszaki, dworaki
20. Niech się w nas goi
21. Ojczyzna
22. Nie pytaj o Polskę
23. Dobranoc Ojczyzno
24. Polonez
25. Piosenka na wszelki wypadek - Idzie dysc
Opis lekcji

3 maja 2014 r.,
Kraków, Mały Rynek
godzina 17.00

Tematem 52. Lekcji ¦piewania z udziałem artystów kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były pie¶ni tematycznie zwi±zane ze ¦więtem Konstytucji 3 Maja i nie tylko. Lekcja tradycyjnie odbyła się pod patronatem oraz z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała 3000 ¶piewników.
W zwi±zku z przypadaj±cym w tym roku jubileuszem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, go¶ciem Lekcji ¦piewania był przedstawiciel tej najstarszej polskiej wyższej uczelni - Adrian Ochalik (Rzecznik prasowy UJ). Ponadto na scenie przez cały czas trwania Lekcji ¶piewał Bogusław Ko¶mider (Przewodnicz±cy Rady Miasta Krakowa). Nie zabrakło reprezentacji dziennikarzy TVP Kraków pod przewodnictwem Magdaleny Drohomireckiej. Na finał zebrany na Małym Rynku tłum zatańczył Poloneza poprowadzonego przez Balet Dworski Cracovia Danza.

52. Lekcja ¦piewania

3 maja 2014 / BPP