Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. HYMN STRZELECKI (NAPRZÓD DRUŻYNO STRZELECKA)
2. KADRÓWKA
3. 6 SIERPNIA 1914 R.
4. MARSZ STRZELCÓW
5. WARCZˇ KARABINY
6. ARMATA
7. PRZYBYLI UŁANI
8. POBÓR NA DZIEWCZĘTA
9. NIE MASZ NAD LEGUNA (I TAK SOBIE ¦WISTA)
10. WOJENKO, WOJENKO
11. RAPSOD O PUŁKOWNIKU LISIE-KULI
12. PIE¦Ń O WODZU MIŁYM
13. PIE¦Ń O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM
14. KALINA, MALINA
15. LEGUNY W NIEBIE
16. PIE¦Ń PIERWSZEJ O.L.K.
17. ORLˇTKO
18. O MÓJ ROZMARYNIE
19. HEJ, HEJ, UŁANI!
20. SENSACJA, BATERIA GRA!
21. BIAŁE RÓŻE
22. PIOSENKA HUŁAŃSKA
23. ŻURAWIEJKI NA PUŁKI KAWALERII
24. W MEDYCYNĘ NASZEJ DOBY
25. LIST DO CARA
26. ZŁOTE OGNIE
27. MY, PIERWSZA BRYGADA
28. PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK - PIOSENKA INSTRUKTORSKA
Opis lekcji

5 sierpnia 2015 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 19.00

5 sierpnia 2015 o godzinie 19.00 na Małym Rynku w Krakowie odbył się koncert z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci. Przedmiotem 57. Lekcji ¦piewania zatytułowanej „Nie masz to jak Pierwsza, nie” były, jak zwykle, pie¶ni tematycznie zwi±zane z rocznic± wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała na tę okazję 4000 ¶piewników.

Dodatkow± atrakcj± Lekcji ¦piewania był występ laureatki konkursu „¦piewać każdy może” - Sylwii Lipki.
Ponadto na scenie go¶cili¶my delegację Baru Mlecznego „Poranek” ze Słupska w osobach Eugenii Rębacz (Prezes Zarz±du „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Słupsku) oraz Bogusławy Panasiuk - Kierownika Baru Poranek.
Na Lekcji pojakwił się także Ojciec Grzegorz Prus (przeor klasztoru Paulinów na Skałce), który pochwalił idee Pogromców Bazgrołów.
Tradycyjnie ¶piewali studenci Letniej szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ oraz Harnasie.

57. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2015 / BPP

57. Lekcja ¦piewania - Bar Mleczny "Poranek"

5 sierpnia 2015 / BPP

57. Lekcja ¦piewania - O. Grzegorz Prus

5 sierpnia 2015 / BPP

57. Lekcja ¦piewania - Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ

5 sierpnia 2015 / BPP

57. Lekcja ¦piewania - występ HARNASI

5 sierpnia 2015 / BPP

PATRONAT MEDIALNY