Rozstrzygnięcie konkursu DK+

9 lipca 2013

Konkurs rozstrzygnięty!

Informujemy, że w ramach naboru do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne wpłynęło 9 wniosków. W dniu 9 lipca 2013 roku Komisja dokonała oceny złożonych projektów. Spośród nich rekomendowano 4 do realizacji i dalszego dofinansowania. Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania:

L.p. Wnioskodawca Nazwa projektu Numer wniosku Kwota dofinansowania
1. Bartosz Stawiarz w imieniu środowiska fanów bluesa i jazzu skupionych wokół festiwalu Bluesroads i Jazz Juniors Projekt mający na celu zmianę wizerunku muzyki jazzowej i bluesowej w Krakowie w oparciu o twórczość H. Warsa i B. Kapera – koncert jazzowych interpretacji piosenek popularnych, zajęcia umuzykalniające oraz warsztaty wokalno-instrumentalne 8/DK+/2013 8 600
2. Mieszkańcy ulicy Babińskiego – Parafianie Rektoratu Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie „Bo jak śmierć potężna jest miłość” – spektakl słowno-muzyczny 5/DK+/2013 5 000
3. Hothaus – fundacja Wojciecha Terechowicza „Kto dziś śpiewa takie piosenki” – spektakl słowno-muzyczny 3/DK+/2013 5 000
4. Marian Kwaśnik w imieniu byłych członków PTTK „Wspomnienia ze szlaku” 7/DK+/2013 2 500
Łączna kwota dofinansowania: 21 100

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.