Wydawnictwa

Album Patriotyczny - wydawnictwo

20 sierpnia 2019
Wstęp

Album Patriotyczny to krakowski, muzyczny wkład Biblioteki Polskiej Piosenki w obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Utwory, które znajdują się na tej płycie, zostały nagrane przez zwykłych ludzi, przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Dzieci, dorośli i starsi zaśpiewali piosenki II wojny światowej tak jak potrafili najlepiej i najpiękniej. Kolejka do mobilnego studia nagrań Biblioteki Polskiej Piosenki potwierdziła, że pamięć o niełatwej, polskiej historii nadal zmusza do refleksji i wywołuje potrzebę oddania czci ludziom i bohaterom tamtych czasów.

Okładka


Zawartość płyty CD
Lp. Tytuł Nagranie
1. Kilka słów o istocie śpiewania Nagranie
2. Dnia pierwszego września Nagranie
3. Teraz jest wojna Nagranie
4. Dziś do ciebie przyjść nie mogę Nagranie
5. Morze, nasze morze Nagranie
6. Modlitwa obozowa Nagranie
7. Warszawskie dzieci Nagranie
8. Hej, chłopcy, bagnet na broń Nagranie
9. Karpacka Brygada Nagranie
10. Czerwone maki na Monte Cassino Nagranie
11. Serce w plecaku Nagranie
12. Podziękowania Nagranie
13. Bonus - Modlitwa obozowa Nagranie
14. Bonus - Dziś do ciebie przyjść nie mogę Nagranie
15. Bonus - Teraz jest wojna Nagranie

§. Korzystanie z zamieszczonych na stronie internetowej utworów (w szczególności tekstów piosenek i nut) i ich opracowań, w całości lub jakichkolwiek fragmentach, jest dozwolone wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w sposób nienaruszający normalnego korzystania z utworu lub słusznych interesów twórcy. Zakazane jest korzystanie lub/ i rozporządzanie opracowaniami, przeróbkami i modyfikacjami utworów zamieszczonych na stronie internetowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie zamieszczonych na stronie internetowej utworów lub/ i ich fragmentów, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, w celach zarobkowych.