Zgłoszenie do artykułu: Dorota

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kiedy drogą szła piechota,

To z uśmiechem swym Dorota

Otworzyła ścieżaj wrota,

W pierwszej czwórce poszła w świat.

I jak stoi gdzieś w żołnierskiej

Starodawnej tej piosence,

To dziewczęce swoje serce

W Agrikoli(1) dała nam.

Bo Dorota roześmiana

Ma dla wszystkich jasny wzrok,

Przed Dorotą rozkochaną

Wiara daje równy krok.

Przed Dorotą, przed Dorotą(2)

Baczność i na prawo patrz!

A gdy skinie główką złotą,

W piekło, w ogień za nią skacz!

Agrikoli stromą drogą,

Oko w oko stając z wrogiem,

Dziś szeregi idą młode,

By Ojczyźnie służyć krwią.

Od pomnika króla Jana(3)

Idzie nasza wiara szara,

Śpiewa w wieczór, śpiewa z rana

O Dorocie piosnkę swą.

Bo Dorota roześmiana...[1], [2], [3], [4], [5], [6]


(1) Agrikola – kryptonim Szkoły Podchorążych Rezerwy „Szarych Szeregów”, której zajęcia odbywały się w warszawskim parku Agricola.

(2) Dorota – kryptonim klasy „D” Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów.

(3) Od pomnika króla Jana – III Sobieskiego, znajdującego się na przyległej ulicy Agrikola.