Gaude, Mater Polonia

Zgłoszenie do artykułu: Gaude, Mater Polonia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Gaude, Mater Polonia,

Prole fecunda nobili,

Summi Regis magnalia

Laude frequenta vigili.

Cuius benigna gratia

Stanislai Pontificis

Passionis insignia

Signis fulgent mirificis.

Tyranni truculentiam

Qui dum constanter arguit

Martyrii victoriam

Membratim caesus meruit.

Sic Stanislaus Pontifex

Transit ad caeli curiam,

Ut apud Deum opifex

Nobis imploret veniam.

Ergo, felix Cracovia,

Sacro donata corpore,

Deum, qui fecit omnia,

Benedic omni tempore.

Sit Trinitati gloria,

Laus, honor, iubilatio,

De Martyris victoria

Sit nobis exsultatio.

Amen.[1], [3], [5], [6]

Wariant 2

Strzałka

Raduj się Polsko, Ojczyzno

Szlachetnym synem wsławiona;

Króla wieczności wychwalaj

Za Jego dzieła wspaniałe.

On bowiem sprawił swą łaską,

Że Święty biskup Stanisław

Blaskiem potężnym jaśnieje

Przez śmierć męczeńską i cuda.

Ganiąc odważnie monarchę

Za jego czyny okrutne,

Palmę męczeństwa otrzymał,

Gdy rozsiekano go mieczem.

Tak umierając zasłużył,

By wejść do chwały niebieskiej;

Możny opiekun narodu

Do Boga za nami się wstawia.

Przeto, szczęśliwy Krakowie,

Świętego ciała strażniku,

Stwórcę całego wszechświata

Błogosław w każdej godzinie.

Ojcu, Synowi, Duchowi

Niech będzie cześć nieustanna;

Dla nas wesele i pokój

Przez męczennika zwycięstwo.

Amen.[1]

Wariant 3

Strzałka

Ciesz się, Matko Polsko,

bo syna masz szlachetnego.

Sław liczne niezwykle czyny

godnego sługi bożego.

Bowiem dobroć i łaska

biskupa Stanisława,

męczeństwem naznaczona

w niezwykłych jaśnieje blaskach.[3], [4], [8]

Wariant 4

Strzałka

Ciesz się, Matko Polsko, ze szlachetnego syna.

Wysławiaj wielkie czyny sługi bożego.

Bóg bowiem swą łaską zdziałał, że święty Stanisław

Przez swe męczeństwo i cuda jaśnieje wielkim blaskiem.

Sprzeciwił się królowi, gdy ten działał okrutnie

I zginąwszy od miecza w poczet męczenników wszedł.

Zaiste zasłużył sobie, by w niebios bramy wejść

I przed Bogiem Wszechmocnym jest orędownikiem nam.

Zatem, szczęśliwy Krakowie, dawco świętego ciała Boga

Stwórcę wszechrzeczy błogosław więc wiecznie.

Trójcy Świętej niech chwała dana będzie i cześć,

A nam łaska i pokój za jego sprawą bądź. Amen.[6]

Wariant 5

Strzałka

Gaude Mater Polonia,

prole fecunda nobili,

Summi Regis magnalia

Laude frequenta vigili.

Amen.

Cuius benigna gratia

Stanislai Pontificis

passionis insignia

Signis fulgent mirificis.

Amen.[4], [8]

Wariant 6

Strzałka

Gaude, mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia

laude frequenta vigili.

Amen.[2], [7]

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 2.

2. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 22.

3. 

Śpiewnik polski, s. 8, 9.
Tekst jest tłumaczeniem wersji oryginalnej. Publikacja nie zawiera informacji na temat muzyki.

4. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. Śpiewnik prezentuje melodie utworu w układzie dwugłosowym.

5. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 15, 196.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Boroń, Piotr, s. 7.
Tekst jest tłumaczeniem wersji oryginalnej. Publikacja nie zawiera informacji na temat muzyki.

7. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 10, 11.