Gdyby orłem być!

Zgłoszenie do artykułu: Gdyby orłem być!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gdyby orłem być!

Dumka na wygnaniu

Dumka wygnańca

Tęsknota za Podolem

Autor słów:

Gosławski, Maurycy

Informacje

Utwór pochodzi z poematu Odstępca[4].

Jest to piękna dumka Maurycego Gosławskiego, Podolanina z krwi i kości. Pobrzmiewają w niej echa kozaczej pieśni i stepowej zadumy[9].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 58, 59.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 17–19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 156.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 133, 214, 215.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 32.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 171, 172.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 66, s. 85, 86.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skróconą wersję tekstu.

8. 

Gdyby orłem być: wiersz Gosławskiego na bariton lub alt: z muzyka przypisaną księżnie Jadwidze z Zamojskich Sapieżynie przez Kazimierza Lubomirskiego: op. 61. op. 61.

9. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 80.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.