Hejże ino fijołeczku

Zgłoszenie do artykułu: Hejże ino fijołeczku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hejże ino fijołeczku

Hej że ino fijołeczku

Hejze ino, fijołecku leśny

Hejże ino fijołeczku leśny

Autor muzyki:

Szopski, Felicjan[5]

Melodia:

ludowa[2]

ludowa z Mazowsza[4]

Informacje

Pierwszy wariant tekstu pochodzi z okolic Krakowa[1].

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 93.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 185.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik polski, s. 125.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 295, 296.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 2, s. 29–31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 177.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

7. 

Pieśni polskie, s. 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera tylko zapis nutowy.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.