Jędrusiowa dola

Zgłoszenie do artykułu: Jędrusiowa dola

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Idzie wojsko poprzez wieś,

Błoto, słota, siąpi deszcz.

Leje deszcz jak z cebra,

A to ci „maniebry”,

A to ci żołnierka fest.

Jędrusiowa(1) dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej – pociesz się.

Skwar, spiekota, upał, kurz,

Idziesz, sapiesz, ano cóż.

Lato przecież, lato,

Wygrzej dobrze gnaty,

Przyjdzie zima będzie mróz.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej – pociesz się.

Noc w konarach wichrem łka,

Spokój, cisza, raptem – trach!

Pełne lufy ognia,

Kaem gra melodię,

A granaty – bach, bach, bach!

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej – pociesz się.

Idzie wojsko poprzez wieś,

Hej, dziewczyno, nie ciesz się.

Długo nie zabawią,

Pójdą i zostawią,

Z Jędrusiami już tak jest.

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej – pociesz się.[1], [3], [7]


(1) Jędrusie – działający od wiosny 1941 r; do stycznia 1945 r. w tarnobrzeskiem, sandomierskiem i w Górach Świętokrzyskich niezwykle ruchliwy i dzielny oddział partyzancki. Jego twórcą i dowódcą był instruktor harcerski i oficer przysposobienia wojskowego Władysław Jasiński „Jędruś” z Tarnobrzega.

Wariant 2

Strzałka

Idą wojska poprzez wieś,

Ty, dziewczyno, nie smuć się.

Przyjdą i zabawią,

Pójdą i zostawią,

Z żołnierzami tak już jest.

Wiatr w konarach cicho łka,

Aż tu naraz trach, trach, trach!

Pełne lufy ognia,

Kaem gra melodię,

A granaty bach, bach, bach!

Jędrusiowa dola, partyzancka dola,

Będzie lepiej, pociesz się.[2]

Wariant 3

Strzałka

Idzie wojsko poprzez wieś.

Słota, błoto, siąpi deszcz.

Leje deszcz jak z cebra,

a to ci maniebra.

a to ci żołnierka fest.

/Jędrusiowa dola,

partyzancka dola.

będzie lepiej, pociesz się!/bis

Skwar, spiekota, upał, kurz.

Idziesz, sapiesz, ano cóż?

Lato teraz, lato,

wygrzej dobrze gnaty -

przyjdzie zima. będzie mróz.

Jędrusiowa dola...

Idzie wojsko poprzez wieś.

Hej, dziewczyno, nie ciesz się.

Długo nie zabawią,

pójdą i zostawią...

z Jędrusiami już tak jest.

Jędrusiowa dola...[4]

Wariant 4

Strzałka

Idzie wojsko poprzez wieś,

Słota, błoto, siąpi deszcz.

Leje deszcz jak z cebra,

A to ci „manewra”,

A to ci żołnierka fest.

Jędrusiowa dola,

Partyzancka dola.

Będzie lepiej, pociesz się.

Skwar, spiekota, upał, kurz,

Idziesz, sapiesz, ano cóż?

Lato przecież na to,

By dogodzić gnatom,

Przyjdzie zima – będzie mróz.

Jędrusiowa dola...

Idzie wojsko poprzez wieś,

Hej, dziewczyno, nie ciesz się!

Długo nie zabawią,

Pójdą i zostawią...

Z Jędrusiami już tak jest.

Jędrusiowa dola...