Zgłoszenie do artykułu: Marsz wojenny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz wojenny

Marsz księcia Józefa

Marsz ks. Józefa Poniatowskiego

Marsz Poniatowskiego

Melodia:

na motywach marsza francuskiego[1]

Data powstania:

Utwór pochodzi z XVII w.

Informacje

Zapis tego XVII-wiecznego marsza pt. „Marsz wojenny” znajduje się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest on opatrzony następującą adnotacją: Śpiewało go rycerstwo wracające z wyprawy wiedeńskiej Króla Jana III Sobieskiego w 1683 r. (por. wersja 1). Niemal identyczną pieśń zanotował na Kujawach Piotr Maszyński jako Marsz Księcia Józefa Poniatowskiego (por. wersja 2)[1].

Wojsko Księstwa Warszawskiego (1807–1814) podzieliło się na trzy legie, na których czele stali: ks. Józef Poniatowski, gen. Jan Henryk Dąbrowski i gen. Józef Zajączek. Wojska Księstwa Warszawskiego wsławiły się bohaterskimi walkami w Hiszpanii, gdzie walczyły wespół z wojskiem francuskim, okazując również niezwykłe męstwo w starciach z Austriakami. Walki zakończyły się powodzeniem Polaków, ks. Józef Poniatowski zajął w imieniu Napoleona całą Galicję zachodnią i wschodnią. Na mocy układu pokojowego austriacko-francuskiego, Galicja zachodnia wraz z Krakowem została przyłączona do Księstwa Warszawskiego. W wojnie francusko-rosyjskiej wojsko Księstwa Warszawskiego uczestniczyło w wyprawie napoleońskiej na Moskwę w 1812 r. W czasie odwrotu poniosło wielkie straty[2].

Ks. Józef Poniatowski, nazwanym przez Napoleona „ostatnim królem polskim”, był nieśmiertelnym bohaterem narodu i ideałem młodzieży. Zginął w nurtach Białej Elstery w 1813 r.

Por.: melodia utworu Nasz Kościuszko w: Świerczek W., Śpiewniczek młodzieży polskiej, z. I, nr 11, s. 20[3].

Bibliografia

1. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 62, 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 135, 136.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. II, nr 14, s. 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Barański Franciszek, W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, Lwów, Warszawa, Księgarnia Polska, 1920, s. 32.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Duniecki Stanisław, Romanowski Mieczysław, Piosnka żołnierska, Poznań, Kazimierz Tomasz Barwicki, 1946, s. 2.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni autorstwa Piotra Maszyńskiego.

6. 

Wojciechowski, Michał
Wersji tej nauczyła mnie mama, sama poznała tę piosenkę w szkole w 1930 r.

7. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 32.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.