Mazur Chłopickiego

Zgłoszenie do artykułu: Mazur Chłopickiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Mazur Chłopickiego

Mazur wojenny

Nasz Chłopicki

Autor słów:

Słowaczyński, Jędrzej

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol

Data powstania:

1830

Informacje

Pieśń wiąże się z postacią generała Józefa Chłopickiego (1771–1854), który był dowódcą powstania listopadowego. Tekst napisał publicysta i uczestnik wystąpienia rewolucyjnego – Jędrzej Słowaczyński[3].

Prawykonanie utworu odbyło się 28 grudnia 1830 r. Teatrze Narodowym[7].

Pieśń o Chłopickim zamieniono wkrótce na pieśń ze słowami: „Nasz Skrzynecki wojak dzielny, śmiały”. Później jeszcze to samo śpiewano o Krukowieckim. Niestety, z podobnym rozczarowaniem[7].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 61.

2. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 46.

3. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 33, 34, 199.

4. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 56, 57.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 42, s. 64, 65.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 84, 85.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 72, 73.
W drugiej zwrotce zamiast polskich synów cnoty jest polskich ojców cnoty.