Mazur Chłopickiego

Zgłoszenie do artykułu: Mazur Chłopickiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały,

Powiedzie naszych zuchów w pole zwycięstw chwały!

Huk armat, szczęk pałaszy

Zaborców wnet odstraszy!

Hej, bracia w imię Boże,

Bóg nam dopomoże!

Nieraz Polak walczył, płoszył, gromił,

Ale na obce on się nigdy nie łakomił.

Poniszczyć wrogów roty

To polskich synów cnoty!

Hej, bracia...

Dalej, bracia, walczmy dzielnie, śmiało,

Chłopicki skończy walkę dla narodu z chwałą.

Tnie chwacko tęga kosa,

Nią wrogom utrzem nosa!

Hej, bracia...

Hej, rodacy, dalej, hura, hura!

Na dumnych wrogach naszych niechaj zadrży skóra!

W pień wrogów wybijemy,

Na miazgę, w proch zetrzemy!

Hej, bracia...[1], [3], [5]

Wariant 2

Strzałka

Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały,

powiedzie naszych zuchów w pole zwycięstw, chwały.

Huk armat, szczęk pałaszy

zaborców wnet odstraszy.

Hej bracia, w Imię Boże,

Bóg nam dopomoże!

Nieraz Polak walczył, płoszył, gromił,

ale na obce on się nigdy nie łakomił.

Poniszczyć wrogów roty,

to polskich synów cnoty.

Hej, bracia...

Dalej, bracia, walczmy dzielnie, śmiało,

nasz Orzeł skończy walkę dla narodu z chwałą.

Tnie chwacko tęga kosa,

nią wrogom utrzem nosa.

Hej, bracia...[2], [6]

Wariant 3

Strzałka

Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały,

Powiedzie naszych zuchów wśród zwycięstw i chwały./bis

Huk armat, szczęk pałaszy

Zaborców wnet odstraszy,

Hej, bracia, w imię Boże, Bóg nam dopomoże./bis

Nieraz Polak walczył, płoszył, gromił,

Ale na obce on się nigdy nie łakomił,/bis

Poniszczyć wrogów roty –

To polskich synów cnoty.

Hej, bracia...

Dalej, bracia, walczmy dzielnie, śmiało,

Nasz orzeł skończy walkę dla narodu z chwałą./bis

Tnie chwacko tęga kosa,

Nią wrogom utniem nosa,

Hej, bracia...

Idźmy, bracia, żwawo, idźmy w Litwę

I na śmierć albo życie stoczmy z carem bitwę/bis

Hej, razem w imię Boga,

Pobijem gracko wroga.

Hej, bracia...[4], [7]