Zgłoszenie do artykułu: Na barykady

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na barykady

Autor słów:

nieznany[5]

Rzońca, Ignacy[4]

Autor muzyki:

nieznany[4], [5]

Data powstania:

1905
Źródło podaje, że utwór powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Pieśń powstała w okresie walk rewolucyjnych 1905 r[1]. Jednak w niektórych źródłach pojawia się wcześniejsza data powstania – 1899 r[4].

Nazwiska autora tekstu i kompozytora zostały celowo pominięte w tomiku „Zbiór poezji” wydanym w Krakowie w 1905 r. nakładem PPS „Proletariat”. Wiadomo jedynie, że utwór ten powstał znacznie wcześniej. Do niedawna też pieśń uchodziła za utwór anonimowy, jednak D. Wawrzkowska-Wierciochowa, autorka książki pt. „Polska pieśń rewolucyjna”, niezbicie udowadniła, że autorem „Na barykady” był Ignacy Rzońca (1879–1909)[4].

Bibliografia

1. 

Kalicka Felicja, Olearczyk Edward, Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, Warszawa, Książka i Wiedza, 1950, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 40, 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 29, 30, 400.

5. 

Bekier Elżbieta, Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, Warszawa, Książka i Wiedza, 1952-07, s. 349, 350.

6. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 76, 77.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Bogusz Stanisława, Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, Warszawa, Dom Wojska Polskiego, 2006, s. 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni rewolucyjnej autorstwa Tadeusza Joteyko.

8. 

Czerniawski Tadeusz, Polskie pieśni rewolucyjne, Warszawa, Lublin, Księgarnia Robotnicza, 1920, s. 4, 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni rewolucyjnej autorstwa Tadeusza Czerniawskiego. W publikacji zawarte są trzy pierwsze zwrotki.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.