Nie dbam jaka spadnie kara

Zgłoszenie do artykułu: Nie dbam jaka spadnie kara

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Nie dbam jaka spadnie kara,

Mina, Sybir czy kajdany,

/Zawsze ja, wierny poddany

pracować będę na cara./bis

W minach kruszec kując młotem,

Pomyślę: ta mina szara,

/To żelazo – z niego potem

Zrobi ktoś topór na cara./bis

Gdy będę na zaludnieniu,

Pojmę córeczkę Tatara:

/Może w moim pokoleniu

Zrodzi się Palen na cara./bis

Gdy w koloniach osiędę

Ogród zorzę, ziemię skopię,

/A na nich co rok siać będę

Same lny, same konopie./bis

Z konopi ktoś zrobi nici:

Srebrem obwita nić szara

/Może się kiedyś poszczyci,

Że będzie stryczkiem dla cara./bis[1], [5]

Wariant 2

Strzałka

Nie dbam, jaka spadnie kara,

Mina, Sybir, czy kajdany,

Zawsze ja, wierny poddany

Pracować będę dla cara.

W minach kruszec kując młotem,

Pomyślę: Ta mina szara,

To żelazo, – z niego potem

Zrobi ktoś topór na cara.

Gdy będę na zaludnieniu,

Pojmę córeczkę Tatara:

Może w moim pokoleniu

Zrodzi się Palen dla cara.

Gdy w koloniach osiędę,

Ogród zorzę, grzędy skopię,

A na nich co rok siać będę

Same lny, same konopie.

Z konopi ktoś zrobi nici –

Srebrem obwita nić szara

Może się kiedyś poszczyci,

Że będzie szarfą dla cara.[2], [4], [6]

Wariant 3

Strzałka

Nie dbam, jaka spadnie kara,

Mina, Sybir, czy kajdany.

Zawsze ja, wierny poddany.

Pracować będę dla cara.

W minach kruszec kując młotem,

Pomyślę: ta mina szara,

To żelazo – z niego potem

Zrobi ktoś topór na cara.

Gdy będę na zaludnieniu.

Pojmę córeczkę Tatara;

Może w moim pokoleniu

Zrodzi się Pahlen(1) dla cara.

Gdy w kolonijach osiędę.

Ogród zorzę, grzędy skopię,

A na nich co rok siać będę

Same lny, same konopie.

Z konopi ktoś zrobi nici –

Srebrem obwita nić szara

Może się kiedyś poszczyci,

Że będzie szarfą(2) dla cara.[3], [7]


(1) hr. Piotr Pahlen (1745–1826) – minister rosyjski, organizator spisku, który doprowadził do zamordowania cara Pawła I w 1801 r.

(2) Spiskowcy udusili cara Pawła I szarfą dekorującą jego mundur.

Wariant 4

Strzałka

Nie dbam, jaka spadnie kara

Mina, Sybir czy kajdany

Zawsze ja wierny poddany

Pracować będę dla cara

W minach kruszec kując młotem

Pomyślę: ta mina szara

To żelazo - z niego potem

Zrobi ktoś topór na cara

Gdy w kolonijach osiędę

Ogród zorzę, grzędy skopię

A na nich co rok siać będę

Same lny, same konopie

Z konopi ktoś zrobi nici

Srebrem obwita nić szara

Może się kiedyś poszczyci

Że będzie szarfa dla cara

Czy będę na zaludnieniu

Pojmę córeczkę Tatara;

Może w moim pokoleniu

Zrodzi się Palen dla cara[8]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik narodowy z nutami, Mikołów, Karol Miarka, 1920, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 162.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 43, 201.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Świerzyński Michał, Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, Kraków, Księgarnia K. Wojnara i Spółki, 1900, s. 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. II, nr 46, s. 70, 71.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skrócony tekst.

6. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 87.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 94, 95.

8. 

http://www.jerzysatanowski.com/
Strona internetowa Jerzego Satanowskiego [odczyt: 14.10.2015].