Nie masz nad leguna

Zgłoszenie do artykułu: Nie masz nad leguna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nie masz nad leguna

Nie masz nad żołnierza

I tak sobie śwista

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Krupiński, Wiktor Adam[6]

Autor muzyki:

nieznany

Mściwój, Jan[6]

Data powstania:

1915
Utwór powstał w latach 1915–1916.

Informacje

Przedwojenna piosenka żołnierska śpiewana przez Polaków służących w armii austriackiej. Popularna była później w formacjach polskich na Wschodzie. Wersję zbliżoną do oryginału zamieścił Adam Zagórski w drugim wydaniu swojego śpiewnika[1].

Piosenka oparta na wcześniejszej wersji śpiewanej przez pułki galicyjskie (por. piąty wariant tekstu). Istnieje też późniejsza wersja harcerska[6].

por.: Andrzejewski Zygmunt, Wojenna pieśń polska, t. 3, Warszawa 1939, s. 39-40[1].

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 303, 304, 454, 455.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 98, 171.
Nuty, nr 96.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 76, 207.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 198, 199.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 180, 181.