Od Warszawy do Krakowa

Zgłoszenie do artykułu: Od Warszawy do Krakowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Od Warszawy do Krakowa

Od Krakowa do Kijowa

Piosenka żołnierska

Żołnierz idzie od Krakowa

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Melodia:

ludowa

Data powstania:

1863

Bibliografia

1. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

2. Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

3. Śpiewnik pracownic polskich, s. 84, 85.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

4. Piosenki leguna tułacza, s. 136, 137.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

5. Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 172.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

6. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 234, 235.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

7. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

8. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 25, s. 38, 39.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

9. Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.