Od Warszawy do Krakowa

Zgłoszenie do artykułu: Od Warszawy do Krakowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Od Warszawy do Krakowa

Od Krakowa do Kijowa

Piosenka żołnierska

Żołnierz idzie od Krakowa

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Melodia:

ludowa

Data powstania:

1863

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

3. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 84, 85.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 136, 137.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

5. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 172.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

6. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 234, 235.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

7. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

8. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 25, s. 38, 39.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

9. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.