Pieśń o wolności

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń o wolności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń o wolności

Polak nie sługa

Śpiew powstania z dnia 3 grudnia 1830 roku

Śpiew o wolności

Do wolności

Polak nie sługa, nie zna co to pany

Autor słów:

Kamiński, Jan Nepomucen

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol

nieznany[2], [4]

Kamiński, Jan Nepomucen[7]

Data powstania:

3 grudnia 1830

Informacje

Melodia, przypisywana niekiedy Karolowi Kurpińskiemu, jest dziełem nieznanego kompozytora. Oprócz podanej, istnieje kilka innych wersji melodii tej pieśni. Jest także inna wersja tekstu, rozpoczynająca się od słów ,,Serce nie sługa”[2].

W publikcji Waleriana Adamskiego podana została informacja, że autorem tekstu pieśni jest bard nadwiślański[3].

Bibliografia