Pojedziemy na łów

Zgłoszenie do artykułu: Pojedziemy na łów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pojedziemy na łów

Pieśń myśliwska

Stara pieśń myśliwska

Data powstania:

w. XVII

Informacje

Popularna pieśń myśliwska z XVII w. Motyw literacki tej pieśni wykorzystał Józef Weyssenhoff w swej powieści Soból i panna[3].

Stanisław Moniuszko wprowadził pieśń do „szlacheckiego” III aktu swojej opery Hrabina[7].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 66–68.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 217, 218.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik polski, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Karczma piwna, czyli huczne spotkanie Gwarków i Fuksów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Kraków, nr 22.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 105, 106.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Pieśni ludowe.

7. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 38.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.