Pojedziemy na łów

Zgłoszenie do artykułu: Pojedziemy na łów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Pojedziemy na łów, na łów,

Towarzyszu mój,

Na łów, na łów, na łowy,

Do zielonej dąbrowy,

Towarzyszu mój!/bis

Aż tam biegnie sarna, sarna,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niechaj sarnę uchwycą,

Towarzyszu mój!/bis

Aż tam biegnie soból, soból,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niech sobola uchwycą,

Towarzyszu mój!/bis

Aż tam biegnie panna, panna,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niechaj pannę uchwycą,

Towarzyszu mój!/bis

A teraz się dzielmy, dzielmy,

Towarzyszu mój!

Tobie zając i sarna,

A mnie soból i panna,

Towarzyszu mój!/bis

A kiedy ci krzywda, krzywda,

Towarzyszu mój!

Tobie siodło, a mnie koń,

Teraz-że się ze mną goń,

Towarzyszu mój!/bis

A kiedy ci krzywda, krzywda,

Towarzyszu mój!

Moja szabla, a twój kij,

Teraz że się ze mną bij,

Towarzyszu mój!/bis

Kiedyś jeszcze krzywda, krzywda,

Towarzyszu mój!

Twoje gardło, a mój miecz,

Twoja głowa pójdzie precz,

Towarzyszu mój!/bis[1], [2], [3], [4], [5]

Wariant 2

Strzałka

Pojedziemy na łów, na łów,

Towarzyszu mój!

Na łów, na łów, na łowy,

Do zielonej dąbrowy,

Towarzyszu mój!

A tam biegnie zając, zając,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niechaj zająca pochwycą,

Towarzyszu mój!

A tam biegnie sarna, sarna,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niechaj sarnę pochwycą,

Towarzyszu mój!

A tam biegnie sobol, sobol,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niech sobola pochwycą,

Towarzyszu mój!

A tam biegnie panna, panna,

Towarzyszu mój!

Puszczaj charty ze smyczą,

Niechaj pannę pochwycą,

Towarzyszu mój!

A teraz się dzielmy, dzielmy,

Towarzyszu mój!

Tobie zając i sarna,

A mnie sobol i panna,

Towarzyszu mój!

A kiedy ci krzywda, krzywda,

Towarzyszu mój!

Moja szabla, a twój kij,

Terazże się ze mną bij,

Towarzyszu mój![7]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.