Zwycięży Orzeł Biały

Zgłoszenie do artykułu: Zwycięży Orzeł Biały

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Jak długo w sercach naszych

Choć kropla polskiej krwi,

Jak długo w sercach naszych

Ojczysta miłość tkwi,

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród,

Zwycięży Orzeł Biały,

Zwycięży polski lud.

Jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon,

Tak długo nasza Wisła

Do Gdańska płynie wciąż.

Zwycięży Orzeł Biały,

Zwycięży polski lud,

Wiwat: niech żyje Kraków

Nasz podwawelski gród!

Jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon,

Tak długo w sercach naszych

Brzmi jego dźwięczny ton.

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród,

Zwycięży Orzeł Biały,

Zwycięży polski lud.

Jak długo na Wawelu

Brzmi zygmuntowski dzwon,

Jak długo z gór karpackich

Rozbrzmiewa polski ton:

Stać będzie...

Jak długo Wisła wody

Na Bałtyk będzie słać

Tak długo polskie grody

Nad Wisłą będą stać,

Stać będzie...

O, wznieś się Orle Biały,

O, Boże, spraw ten cud:

Zwycięstwo polskiej sławy

Ogląda polski lud.

Stać będzie...

Jak długo nasza wiara

Rozgrzewa polską krew,

Tak długo Polska cała,

Bo Polak to jak lew.

Stać będzie...[1]

Wariant 2

Strzałka

Jak długo w sercach naszych

choć kropla polskiej krwi,

jak długo w sercach naszych

ojczysta miłość tkwi,

stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród,

zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży polski lud.

Jak długo na Wawelu

brzmi Zygmuntowski dzwon,

jak długo z gór karpackich

rozbrzmiewa polski ton,

stać będzie…

Jak długo Wisła wody

na Bałtyk będzie słać,

jak długo polskie grody

nad Wisłą będą stać,

stać będzie…[2], [4], [5]

Wariant 3

Strzałka

Jak długo w sercu naszym,

choć kropla polskiej krwi,

jak długo w ręku naszym

ognista szabla lśni.

Stać będzie kraj nasz cały,

stać będzie Piastów gród,

zwycięży Orzeł Biały,

zwycięży polski lud.

Jak długo z gór karpackich

brzmi polskiej pieśni ton,

jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon.

Stać będzie...

Jak długo święta wiara

ożywia polską krew,

stać będzie Polska stara,

bo każdy Polak lew.

Stać będzie...[3]

Wariant 4

Strzałka

Jak długo w sercu naszem

Choć kropla polskiej krwi,

Jak długo w ręku laszem

Ognista szabli lśni.

Stać będzie kraj nasz cały,

Stać będzie Piastów gród,

Zwycięży orzeł biały,

Zwycięży polski lud.

Jak długo z gór karpackich

Brzmi polskiej pieśni ton,

Jak długo wśród ziem lackich

Gra zygmuntowski dzwon,

Stać będzie kraj nasz cały...

Jak długo święta wiara

Ożywia polską krew,

Stać będzie Polska stara,

Bo każdy Polak lew!

Stać będzie kraj nasz cały...[6]

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 14.

2. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 30, 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 194, 218.

4. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 59.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 212, 213.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 314.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.