Zwycięży Orzeł Biały

Zgłoszenie do artykułu: Zwycięży Orzeł Biały

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Zwycięży Orzeł Biały

Jak długo w sercu naszym

Jak długo w sercu naszem

Jak długo

Jak długo na Wawelu

Autor słów:

nieznany

Krumłowski, Konstanty[3]

Autor muzyki:

nieznany

Piątkiewicz, Władysław[6]

Data powstania:

1921
Brak zgodności, co do daty powstania utworu, jedna z publikacji podaje rok 1921 inna wskazuje koniec XIX w.

Informacje

Antoni Wójcicki komunikuje, że utwór został napisany w czasie plebiscytu na Śląsku[3].

Podczas gdy w śpiewniku ...Pieśń ujdzie cało... Leon Łochowski informuje: „piosenka powstała w końcu XIX w. Niewielkiej przeróbki tekstu dokonał ks. W. Gajda w czasie powstań śląskich. Utwór był bardzo popularny w czasie plebiscytu w 1921 r., budził ducha patriotycznego na Śląsku”[5].

Bibliografia