Zwycięży Orzeł Biały

Zgłoszenie do artykułu: Zwycięży Orzeł Biały

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (2)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Bywaj dziewczę zdrowa: dawne polskie piosenki

Polskie Nagrania Muza

1991

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1998

CD

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 14.

2. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 30, 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 194, 218.

4. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 59.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 212, 213.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 314.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.