Starszy pan

Zgłoszenie do artykułu: Starszy pan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Fogg, Mieczysław

główny wykonawca

wokal

Okulski, Bogdan

redaktor

Renik, Beata

projekt graficzny

Warszawskie Smyczki

główny wykonawca

3

Klimczuk, Bogusław

dyrygent

9–10

Suchocki, Tadeusz

dyrygent

6, 8, 11, 13–16, 19–22

Sewen, Marek

dyrygent

3

Harald, Jerzy

dyrygent

17

Zespół Wokalny Baby Jagi

główny wykonawca

6, 13–14, 20, 22

Damrosz, Ryszard

dyrygent

2, 4–5, 12, 18

Kabalewski, Władysław

dyrygent

1

Sasin, Andrzej

rekonstukcja nagrań

11, 16–17

Lupa, Andrzej

rekonstukcja nagrań

11, 16–17

Urbańska, Krystyna

realizacja dźwięku

3

Pollo, Janusz

realizacja dźwięku

4–5

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

6, 8, 13–14, 19–22

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

6, 8, 13–15, 19–22

Urbański, Janusz

reżyser nagrań

3

Karużas, Antoni

reżyser nagrań

4–5

Bibliografia