Bo z dziewczynami

Zgłoszenie do artykułu: Bo z dziewczynami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Połomski, Jerzy

główny wykonawca

wokal

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

Urbańska, Krystyna

realizacja dźwięku

Piętowski, Wojciech

reżyser nagrań

Urbański, Janusz

reżyser nagrań

Alibabki

wykonawca gościnny

wokal

4, 14, 15

Orkiestra

główny wykonawca

6, 7, 9, 15, 20

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

10, 18

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

1–5, 8, 11–14, 16, 17, 19

Bogdanowicz, Leszek

dyrygent

2, 4, 6, 8, 13, 19

Figiel, Piotr

dyrygent

11

Klimczuk, Bogusław

dyrygent

8

Kruszyński, Jerzy

dyrygent

14, 17

Kruszyński, Włodzimierz

dyrygent

7, 16

Pruszak, Jan

dyrygent

1, 9, 20

Ptaki

wykonawca gościnny

wokal

1, 12

Rachoń, Stefan

dyrygent

10, 18

Sewen, Marek

dyrygent

5

Skorupka, Adam

dyrygent

3, 7, 12, 15, 16

Wiernik, Adam

dyrygent

8

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej

3. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 08.08.2015].