Urodziny Ireny Santor

Zgłoszenie do artykułu: Urodziny Ireny Santor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Santor, Irena

główny wykonawca

7, 13, 19

Łobaszewska, Grażyna

główny wykonawca

1

Sikorowska, Maja

główny wykonawca

2

Sikorowski, Andrzej

główny wykonawca

2

Rutkowski, Arnold

główny wykonawca

3, 6

Friebe, Piotr

4, 6

Krzeszowiak, Krystian Adam

główny wykonawca

5, 6

Wodecki, Zbigniew

główny wykonawca

7

Nowak, Katarzyna

główny wykonawca

8

Kwartet Rampa

główny wykonawca

9

Walewska, Małgorzata

główny wykonawca

10

Brodski, Vadim

11

Dąbrowska, Katarzyna

główny wykonawca

12

Bajor, Michał

główny wykonawca

13

Paulla

główny wykonawca

14

Bem, Ewa

główny wykonawca

15

Cugowski, Krzysztof

główny wykonawca

16

Kayah

główny wykonawca

17

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

główny wykonawca

18

Bibliografia

1. 

http://irenasantor.pl/
Oficjalna strona internetowa Ireny Santor [odczyt: 15.08.2014].