Zakłady Graficzne „Drukarnia Bankowa”

Zgłoszenie do artykułu: Zakłady Graficzne „Drukarnia Bankowa”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (45)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Czy mu dać, czy nie dać?: rumba

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

Jedno smutne słowo: tango melodyjne

Warszawa: Leon Idzikowski

1933

Tak mało słów: tango

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

To śpiewa noc!: tango

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Ja nie mam nic!: slow-fox

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Jak Pan cudownie robi to?: fox-trot: sukces teatru „Wesołe Oko”

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Brygida: miłość po niemiecku: tango groteskowe

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

Trzeba umieć się rozstać...: tango

Warszawa: Leon Idzikowski

1933

Wypij do dna: tango piratów

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Zagraj mi znów…: tango rosyjskie

Warszawa: Leon Idzikowski

1933

Leć pieśni w dal...: podręcznik nauki śpiewu dla kl. 6 szkół powszechnych 3 stopnia

Warszawa: Gebethner i Wolff

1936

Co się stało na murawie?: (tango): przebój teatru „Nowy Ananas”

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Czy pani chce?: (tango): przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu W. Sowińskiego

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Hanko!: tango: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Tadeusza Faliszewskiego

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1931

Irena: tango z kolekcji imion kobiecych: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu A. Iżykowskiego

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Jeśli pić – to do dna: tango węgierskie: najpiękniejsze tango sezonu

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1933

Na dnie serca: slow-fox: wielki sukces teatru „Nowy Ananas”

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1933

Od jutra!...: tango: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Ireny Grewiczówny

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Odejdź!: tango: z repertuaru P. Sobienieckiej w teatrze „Nowy Ananas”

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Pokochać chce się w taką noc...: walc wiedeński: przebój Stanisławy Orskiej w teatrze „Nowy Ananas”

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Przytul mnie: tango liryczne

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1933

Różowy walc: najmodniejszy walc karnawałowy

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1933

Światło, co zgasło...: walc-boston

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Szczęście trzeba rwać, jak wiśnie!: tango

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1931

Szczęście trzeba rwać, jak wiśnie!: tango: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Haliny Rapackiej

2

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1931

To ty!: tango liryczne: przebój teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Antoniego Iżykowskiego

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Zapomnieć chcę!: tango: z repertuaru Ireny Skwierczyńskiej w teatrze „Nowy Ananas”

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1931

Maleńka Ninon: tango: piosenka midinetki: sukces teatru „Wesołe Oko”

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Nie trzeba się dziwić!: tango: wielki sukces P. Sobienieckiej z repertuaru teatru „Nowy Ananas”

Warszawa: Leon Idzikowski, Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Nie całuj mnie!: (tango): wielki sukces teatru „Nowy Ananas” w wykonaniu Ireny Grewiczówny i W. Sowińskiego

Warszawa: Leon Idzikowski, Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Pani...: tango

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Jeden raz...: boston: wielki przebój karnawałowy

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Serce na ulicy: boston

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Spójrz na mnie …: tango

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

Księżniczko mała!: tango rosyjskie

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

Księżniczko mała!: tango rosyjskie

1

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

Serce studenta: slow-fox

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Barkarola: śpiewana przez Stanisława Gruszczyńskiego w filmie dźwiękowym „Księżna Łowicka”

Warszawa: Leon Idzikowski

1932

Mój kochanek: walc: sukces teatru „Nowy Ananas”

Warszawa: Leon Idzikowski

1931

Wrócisz!: motyw przewodni filmu „Puszcza”

Warszawa: Wars, Henryk, Leon Idzikowski

1932

Płatki białych róż: tango z repertuaru teatru „Nowy Ananas”

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1931

Za nic na świecie!: tango

Warszawa: Leon Idzikowski, Wydawnictwo „Jastrząb”

1932

Za nic na świecie!: tango

2

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Katiusza: fox-trot: największy przebój teatru „Morskie Oko” w wykonaniu J. Sokołowskiej i L. Sempolińskiego

Warszawa: Wydawnictwo „Jastrząb”, Leon Idzikowski

1932

Kolorowe piosenki: dla klasy drugiej i trzeciej szkoły powszechnej

Warszawa: Gebethner i Wolff

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.