Bizoń, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Bizoń, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Bizoń, Zbigniew

Data urodzenia:

30 marca 1942

Miejsce urodzenia:

Bielsko-Biała

Informacje

Saksofonista tenorowy, organista, kompozytor i aranżer. W piątym roku życia rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Uczęszczał do Liceum Muzycznego w Bielsku-Białej i Katowicach. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Łodzi. W 1962 r. przez kilka tygodni współpracował z zespołem Niebiesko-Czarni. W latach 1962–1965 związany był z grupą Czerwono-Czarni, początkowo jako instrumentalista i kompozytor, później jako kierownik muzyczny. Dokonał z nią licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia oraz płytowych. Koncertował w kraju (nagroda zespołowa na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’63, I nagroda w kategorii piosenek rozrywkowych za utwór pt. Nie wiem, czy to warto na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’65), a także w ośrodkach polonijnych USA.

Po odejściu z zespołu komponował muzykę teatralną, m.in. do programu Bujajmy wśród gwiazd dla Teatru Syrena w Warszawie. W marcu 1965 r. został saksofonistą i kierownikiem muzycznym Tajfunów. Z muzyków tego zespołu utworzył własną grupę Bizony, która z solistą Stanem Borysem zadebiutowała w marcu 1968 r. w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki. Koncertował z nią w kraju i za granicą. Od 1971 r. mieszka w Szwecji.

Był nauczycielem muzyki, organizatorem koncertów. Współpracuje przy nagraniach i na estradzie z zespołami szwedzkimi oraz muzykami polskimi mieszkającymi w Szwecji, m.in. z Andrzejem Ibkiem, Januszem Hryniewiczem, Andrzejem Nebeskim. Prowadzi także własne studio nagrań. W latach 1986–1987 uczestniczył w koncertach Old Rock Meeting.

Jest kompozytorem ilustracji muzycznych oraz piosenek z repertuaru Stana Borysa, Macieja Kossowskiego, Haliny Kunickiej, Czesława Niemena, Katarzyny Sobczyk, Karin Stanek, Zdzisławy Sośnickiej[1].

Bibliografia